Predstavujeme Pracovníkov s mládežou roka 2022

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Konferencia: Zručnosti mládeže mala za cieľ poskytnúť mladým ľuďom, mládežníckym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a zainteresovaným stranám z verejného, neziskového a súkromného sektora príležitosť, aby uznali a oslávili dôležitosť zručností mladých ľudí pre ich zamestnanie, dôstojný život a budúcnosť.

Práca s mládežou by sa nemohla diať bez pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú srdcom a podieľajú sa na zvyšovaní kvality života mladých ľudí, vytvárajú bezpečný priestor pre ich osobnostný a profesionálny rozvoj a vedú ich k aktívnemu zapájaniu sa do diania v spoločnosti. Takýchto pracovníkov sa Národný inštitút vzdelávania a mládeže rozhodol oceniť, pretože ich práca si zaslúži byť vidieť a môže slúžiť ako motivácia a príklad dobrej praxe aj pre ďalších pracovníkov v oblasti neformálneho vzdelávania.

Pracovníci s mládežou roka 2022

  • Banskobystrický kraj: Janette Horstmann, Podnikavci Novohradu

Svoje aktivity robí s láskou a srdcom. Do aktivít vkladá viac ako samotnú prácu a vedomosti. Je lektorkou školy intuície – hravou formou učí ako si rozvíjať intuíciu, prepájanie hemisfér, rozvoj jemnej motoriky a mentálnych zručností u detí. Iniciátorka a lektorka KUBo – Kurz úspešného brigádnika – séria seminárov pre študentov stredných škôl. Organizuje tábory pre deti a učí a koučuje mládež, ako lepšie využiť svoj potenciál. Vymýšľa kreatívne hry, pomáha získať mládeži lepší rozhľad a konkurenčnú výhodu. Iniciovala projekty „S odvahou k svojmu potenciálu“ a „Staň sa hviezdou regiónu“.

  • Nitriansky kraj: Lukáš Kocera, Komunitné centrum KOMPAS Nové Zámky

Lukášov entuziazmus, ochota a otvorenosť sú naozaj výnimočné. Má empatický prístup k ľuďom a schopnosť nadchnúť ostatných pre dobrú vec. V komunitnom centre Kompas okolo seba zhromaždil aktívnu skupinu mladých, ktorí iniciujú a realizujú vlastné nápady, ale zapájajú sa aj do mestských podujatí. Spolupodieľal sa na vytvorení bezpečného miesta pre mladých Teen Cafe. V roku 2022 spolu s mestom a skupinou dobrovoľníkov založili Mládežnícky parlament mesta Nové Zámky. Taktiež zorganizoval zbierku na Giving Tuesday pre sociálnu výdajňu potravín SoVa.

  • Bratislavský kraj: Ivana Karšaiová, Mládež ulice

Koordinátorka nízkoprahového Klubu na Peknej. Plánuje preventívne aktivity, výborne nadväzuje vzťah s mladými, ktorí Klub navštevujú. Ako psychologička poskytuje psychologické poradenstvo všetkým, ktorí o to majú záujem, či už v Klube alebo v súkromí poradne. Vedie mládež k ovládaniu svojich emócií, k zlepšovaniu komunikácie, či k nájdeniu spôsobov ako riešiť určité situácie, s ktorými sa stretávajú v škole, či doma. Vytvára mladým priestor k zmysluplnejšiemu tráveniu voľného času v bezpečnejšom priestore.

  • Trnavský kraj: Lukáš Hrošovský, SYTEV, ZIPCEM, Mesto Trnava (CVČ Trnava)

Stráviť deň s Lukášom je niečo výnimočné, motivujúce a bláznivé. Jeho time-manažment, jeho vízie a ciele, jeho prehľad v mládežníckej politike, čerpaní dotácií, využívaní rôznych metód neformálneho vzdelávania sú inšpiratívne. Založil organizáciu SYTEV, no vymýšľa aj množstvo iných projektov. Dáva šancu každému mladému človeku aby objavil svoj talent a potom mu dáva príležitosť ho rozvíjať. Od 2022 koordinuje projekt Trnavská klubovňa, kde v Trnave budujú mládežnícke klubovne, ich snahou je vytvoriť mládežnícky parlament. Popri tom spolupracuje s mestským CVČ, Zaži v Trnave ale aj s projektom Učiaca sa Trnava.

  • Košický kraj: Jakub Szepesgyorky, Regionálne centrum mládeže

Jakubova proaktivita a priateľský prístup si vás okamžite získajú. Dokáže sa veľmi rýchlo priblížiť mladým ľuďom a úplne prirodzene si vytvára priateľské vzťahy. Ako živá knižka odovzdáva svoje skúsenosti nadobudnuté práve neformálnym vzdelávaním iným mladým ľuďom, aby sa dokázali uplatniť a flexibilne reagovať na neustále sa meniacom trhu práce. Pôsobí v OZ Change yourself, change the world, ktorá vytvára príležitosti a priestor pre mladých. Napríklad robia prípravu kvalitných mládežníckych výmen a prostredníctvom zaujímavých workshopom sa snažia motivovať mládež. Jakub je vnímaný ako osoba, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť.

  • Trenčiansky kraj: Ľudovít Kiripolský, Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou

Ľudovít Kiripolský je výnimočný človek s veľkým srdcom. Vytvoril úžasný priestor pre mladých na sebarealizáciu, práve osobným prístupom, veľkou trpezlivosťou a láskou k spoznávaniu prírody zo sedla bicykla. CTK Viking je jedinečným a unikátnym klubom pre mládež – putovné tábory s plne naloženými bicyklami, stanovačky, sústredenia, cyklozrazy, vlastné podujatia pre verejnosť, dobrovoľníctvo. Je vzorom pre mladých, vytvoril v klube pravidlá a hodnoty, ktoré sa za dobu pôsobenia klubu stali pevným pilierom fungovania. Snaží sa mladých ľudí viesť k zodpovednosti, čestnosti, spolupráci, ako aj manuálnej zručnosti a dobrovoľníctvu.

  • Prešovský kraj: Ján Smatana, Lietajúca ryba, o.z. Akadémia zážitkového vzdelávania

Ján vytváral projekt “(Ne)bezpečne v sieti”, ktorý bol zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosť zhodnotiť informácie. V rámci projektu realizoval množstvo workshopov, ktoré majú prakticky rozvíjať kompetencie mladých ľudí. Cez tieto priame aktivity si mladí môžu uvedomiť potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí. vytvorili aj interaktívnu webovú aplikáciu, ktorá mladým ľuďom poskytne informácie k témam kritické myslenie, mediálnej gramotnosti a ako systematicky pracovať s informáciami.

  • Žilinský kraj: Andrea Kalužová, Úsmev prosím!

Aďka spolu s kamarátkou pred troma rokmi začali pripravovať aktivity pre mladých ľudí z Oravy, ktorí majú Downov syndróm. Vytvorili projekt Úsmev prosím!, ktorý pripravuje pravidelné aktivity a príležitosti pre túto skupinu mladých ľudí. Napríklad aktivity na ranči, športové dni, tvorivé dielne. Aktivity prebiehajú na Obchodnej akadémii, v priestoroch STREDCO Coworking Dolný Kubín. V spoločnosti mladých dobrovoľníkov, či v neformálnej atmosfére, v “bežných priestoroch”, kde stretnú zamestnancov iných firiem či študentov, má obrovský dopad na danú mládež, ale aj ostatných a podporuje inklúziu v našej spoločnosti.

  • Celoslovenské pôsobenie: Marta Hanečáková, CVČ v Starej Ľubovni; predsedníčka Asociácie CVČ

Podporuje a motivuje mladých ľudí k aktívnej účasti na verejnom živote. Mladí pod jej vedením využili možnosť stáže v Národnej rade. Robí tútorku projektu Mládežníckych parlamentov, kde motivovala mládež pri prezentácii a stretnutiach s predstaviteľmi parlamentu na lokálnej aj národnej úrovni. Je predsedníčka Asociácie Centier Voľného Času, kde využíva mnohoročné skúsenosti. Bola realizátorkou projektu Priestor pre Teba a Zrkadlo duše, projekty na podporu duševného zdravia a neformálneho vzdelávania. V rámci projektu Uzol kultúry dokázala aktívne zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie podujatí.

  • Cena publika: Mgr. Viera Džoganová; ZUŠ Michalovce, OZ – Speváčik; Košický kraj

O víťazovi tejto kategórie rozhodovali fanúšikovia na sociálnych sieťach. S počtom až 900 hlasov sa víťazkou stala Mgr. Viera Džoganová.

Venuje sa mládeži a vedie ich k tradíciám, folklóru, zvykom, sakrálnej hudbe, ktoré sú v našej kultúre dlhodobo zaužívané. Zapája mládež v súčasných náročných podmienkach do práce s hudbou, emóciami a tvorivosťou. Deti, ktoré spievajú sú emočne zrelejšie, empatickejšie a otvárajú sa svetu citlivejším, ohľaduplnejším spôsobom. So speváckym zborom reprezentovali Slovensko vo viacerých štátoch Európy, Ázie aj Ameriky.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Konferencia bola záverečným podujatím v rámci projektu Európsky rok mládeže a zároveň úvodným podujatím Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci Európskeho roku zručnosti, ktorý na rok 2023 vyhlásila Európska komisia. Konferencia sa konala pod záštitou Slovenskej komisie pri UNESCO a bola spolufinancovaná Európskou úniou.

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

 

 

Celú fotogalériu z konferencie nájdete TU.

Zdielať tento článok