Prihláste sa na webinár Zvládanie záťaže v predvianočnom období

Pozývame vás na odborný seminár projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na tému „Zvládanie záťaže v predvianočnom období“, ktorý sa bude konať v stredu 7. decembra 2022 od 14.30 do 16.30. Podujatie prebehne online formou.

 
Na webinári sa budeme venovať:
• Identifikácii zdrojov záťaže v predvianočnom období pre ukrajinské deti a žiakov, pre ich spolužiakov aj pracovníkov školy 
• Možnostiam zvládania záťaže a psychologickej prvej pomoci, ktorá je v kompetencii každého pedagogického a odborného zamestnanca
• Porozumeniu odlišností
• Zapojeniu a využitiu zdrojov v triednom kolektíve a v rámci rovesníckej/peer podpory medzi spolužiakmi
• Zapojeniu rodičov všetkých detí a žiakov ako aj širšej komunity s ohľadom na kultúrne odlišnosti tradícií a vianočných sviatkov.

Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl a inštitúcií a organizácií neformálneho vzdelávania.

V prípade, že máte konkrétne otázky, ktorým by ste sa chceli v súvislosti s touto témou venovať, napíšte nám ich v prihlasovacom formulári: Zvládanie záťaže v predvianočnom období | MPC (mpc-edu.sk)

Prihlasovanie je otvorené do 6.12.2022 do polnoci.

Lektorkou webinára bude:
Mgr. Viera Hincová
Hlavná metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny, Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zdielať tento článok