Slovensko má nového mládežníckeho delegáta pri OSN

Nový Mládežnícky delegát SR pri OSN

Cieľom programu mládežníckeho delegáta je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN.

Výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, posledného mládežníckeho delegáta Šimona Babjaka a delegátky Nikoly Sekerešovej, 22. augusta 2022 rozhodovala o výbere nového mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky pri OSN.

Do výzvy sa zapojilo 54 mladých ľudí, formálne náležitosti splnilo 35 prihlášok a do druhého kola sa na základe bodového hodnotenia prebojovalo 5 najlepších kandidátov a kandidátok. Komisia napokon rozhodla, že v rokoch 2022 a 2023 bude mandát mládežníckeho delegáta SR pri OSN plniť Michál Salíni.

Michal Salíni je študent medzinárodných vzťahov na Fakulte Sociálních Věd Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa angažoval v Erasmus Student Network ako Buddy pre zahraničných študentov v Prahe.

Michal pochádza z regiónu Turiec, kde vyštudoval Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Bolo mu ľúto, keď videl svojich rovesníkov odchádzať zo svojho regiónu, a tak sa angažoval v občianskom združení Mladí pre Martin. Spoluorganizoval konferencie Speakers Martin, ktoré boli zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže, či sa podieľal na organizácii Primátorskej debaty v Martine pred komunálnymi voľbami. S Parlamentom mladých Martin organizoval TEDx Youth Malá Hora v roku 2021.

Má za sebou pracovné skúsenosti z Kancelárie prezidenta SR, stáže v GLOBSEC-u, Parlamentného inštitútu ČR, ale aj z Letnej školy diplomacie na Ministerstve zahraničných vecí SR. Zúčastnil sa viacerých krátkodobých Erasmus+ projektov, vďaka ktorým navštívil krajiny ako Poľsko, Švédsko či Dánsko. Vycestoval aj na výmenný študijný pobyt do Litvy, kde sa zameriaval na bezpečnosť baltického regiónu. V roku 2018 sa mu podarilo vyhrať esejistickú súťaž Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. Michal sa v rámci svojej agendy bude zameriavať na priblíženie OSN mladým ľuďom na Slovensku, ako aj podpore neformálneho vzdelávania v oblasti kritického myslenia a zvyšovania povedomia o mentálnom zdraví mladých.

Novému delegátovi prajeme veľa úspechov pri výkone jeho novej agendy.

Zdielať tento článok