Zverejnili sme záznam z webinára Zvládanie záťaže v predvianočnom období

Ako pomôcť ukrajinským deťom a žiakom zvládať predvianočné obdobie v novom prostredí mimo domova? Aké sú zásady psychologickej prvej pomoci, ktorú im vieme poskytnúť? Pozrite si záznam z nášho webinára a dozviete sa viac aj o možnostiach ďalšieho využitia týchto princípov nielen v predvianočnom období.

Predvianočné obdobie býva vo všeobecnosti pre mnohých náročné a prináša zvýšenú emočnú záťaž. Pre ukrajinské deti, mladých a ich rodiny je táto záťaž ešte umocnená špecifickými zdrojmi záťaže, ktoré súvisia so stratou domova, so samotným stresom z vysídlenia, strachom z vojny a o svojich blízkych i stratou pocitu bezpečia. Ako u nich identifikovať zdroje záťaže v predvianočnom období a ako im vieme pomôcť v rámci školského prostredia? Využite odporúčania a tipy z webinára, ktorý sme pre vás pripravili v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s humanitárnou organizáciou Unicef. Záznam z webinára nájdete na našom Youtube.

Obsah webinára sme rozdelili do niekoľkých oblastí. Úvod sme venovali ukrajinským zvykom a tradíciám, ako aj základným odlišnostiam oproti sláveniu vianočných sviatkov na Slovensku. Túto tému nám priblížila hlavná koordinátorka regionálnych metodikov projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní Mgr.art., Mgr. Ivanna Feťko-Ivanková, PhD.

Ďalšiu časť webinára viedla hlavná metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a psychologička Mgr. Viera Hincová, ktorá sa venovala:

• identifikácii zdrojov záťaže v predvianočnom období pre ukrajinské deti a žiakov, pre ich spolužiakov aj pracovníkov školy,
• možnostiam zvládania záťaže a psychologickej prvej pomoci, ktorá je v kompetencii každého pedagogického a odborného zamestnanca,
• porozumeniu odlišností vnímania aktuálnej situácie z pohľadu rôznych dotknutých osôb a ekosystému školy
• zapojeniu a využitiu zdrojov v triednom kolektíve a v rámci rovesníckej/peer podpory medzi spolužiakmi,
• zapojeniu rodičov všetkých detí a žiakov ako aj širšej komunity s ohľadom na kultúrne odlišnosti tradícií a vianočných sviatkov.

Čo je psychologická prvá pomoc, aké sú jej hlavné zásady a ciele?

Psychologická prvá pomoc je celosvetovo uznávanou, jednoduchou a účinnou metódou počiatočnej podpory v krízových situáciách. Ide o súbor zručností a kompetencií osôb pracujúcich s deťmi, ktoré pomáhajú zmierniť počiatočné ťažkosti spôsobené nehodami, prírodnými katastrofami, medziľudským násilím alebo inými krízami. Nejde o diagnostiku, odborné poradenstvo, ani terapiu, ale o niečo, čo môžeme využiť aj v rámci začleňovania ukrajinských detí do slovenských škôl a náročnej situácie s tým spojenej. Potreba psychologickej prvej pomoci sa môže objavovať priebežne aj po dlhšom čase adaptácia dieťaťa. Hlavné zásady psychologickej prvej pomoci, ktorých by sme sa mali držať, sú: pozeraj, počúvaj a prepájaj.

 

Z pohľadu nás ako človeka, ktorý poskytuje psychologickú prvú pomoc, je dôležité myslieť na to, že existuje možnosť takzvanej ko-regulácie, čiže aby sme my sami neprešli do nejakej paniky, stresu, aby sme sa ostali pokojní. Pretože cieľom psychologickej prvej pomoci je:
• Upokojiť dieťa/človeka a dať mu pocit bezpečia
• Poskytnúť emocionálnu podporu
• Uspokojiť základné potreby
• Posúdiť jeho potreby a starosti
• Vypočuť, ale nevypytovať sa
• Pomôcť vyhľadať informácie, služby a odbornú pomoc
• Vrátiť ho do „okna tolerancie“, teda prežívania pocitu že situáciu zvládne a má na to potrebné zdroje.

Podklady pre tému psychologickej prvej pomoc sú prevzaté z materiálov International Step by Step Association (ISSA) z tréningu psychosociálnej podpory realizovaného pre potreby projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní organizáciou UNICEF. Ide o prístup založený na hodnotách, rešpektovaní identity a trauma informovaného prístupu vo vzdelávaní.

Možnosti zapojenie širšej komunity a tip na adventné aktivity

Na webinári sme spomenuli aj možnosti zapojenia rovesníkov či širšej komunity, a to pomocou aktivít neziskových organizácií, samosprávy, aktivít pre rodiny, ale aj peer podpory pre rodiny.

Jedným z tipom v predvianočnom období, ktorý môžete priniesť do vašich tried, je aj adventný kalendár. Môže mať napríklad podobu lístočkov, ktoré prinášajú skutky láskavosti – niečo, čo urobíme pre niekoho iného v rámci svojej triedy alebo školy. Môžete využiť aj adventný kalendár, ktorý vytvorila Národná banka Ukrajiny pre ukrajinských mladých ľudí a detí: https://calendar.myadvent.net/?id=xkegsz7mlugmwcg8jl7wv2zvdxz1b57i

 

Zdielať tento článok