Krajské pracovisko NIVaM v Trenčíne sa zúčastnilo informačného stretnutia pre ukrajinských odídencov

Podujatie organizovalo Migračné informačné centrum IOM v spolupráci s iniciatívou Trenčín pomáha Ukrajine a našimi regionálnymi koordinátormi pre podporu integrácie odídencov z Ukrajiny NIVaM .

Budovanie systematickej spolupráce pri integrácii odídencov z Ukrajiny v rámci jednotlivých samospráv je dôležitou súčasťou aktivít projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme s podporou Unicef.

Dňa 23. 2. 2023 sa v našom  KP NIVaM v Trenčíne konalo stretnutie, na ktorom organizátori z iniciatívy Trenčín pomáha Ukrajine a Migračného informačného centra IOM  poskytli účastníkom základné informácie o pracovnom práve na Slovensku, o právach a povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca a venovali sa aj pracovným zmluvám. Prednáška sa tiež dotkla zmeny pobytu z dočasného útočiska na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt. Účastníci ocenili možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré im pomohli k lepšiemu zorientovaniu sa na pracovnom trhu.

Zuzana Uhlárová, regionálna koordinátorka projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní pre Trenčiansky kraj, predstavila účastníkom možnosť bezplatného jazykového vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny, ktoré realizujeme s partnerom Studia Academica Slovaca. Jeho cieľom je podporiť ich v osvojovaní si slovenského jazyka a prispieť tým k lepšiemu začleneniu sa v rámci slovenského vzdelávacieho systému na odborných pozíciách.

Ukrajinskí rodičia, ktorých deti študujú v slovenských školách, veľmi uvítali informáciu o vzdelávacích materiáloch na výučbu slovenského jazyka pre deti cudzincov, ktoré si môžu školy bezplatne objednávať prostredníctvom online formulára. V rámci projektu  ponúkame školám, ale aj ukrajinským rodičom možnosť využiť naše služby psychologickej podpory v ukrajinskom jazyku alebo tlmočníka.

Kontakty na regionálnych koordinátorov sú dostupné na webovej stránke: https://nivam.sk/podpora-cudzincov/.

 

Zdielať tento článok