Infosemináre k aktivitám projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní boli príležitosťou na výmenu príkladov dobrej praxe

Koncom novembra sme začali sériu infoseminárov k aktivitám projektu na pomoc a integráciu detí z Ukrajiny do slovenského vzdelávacieho systému, ktorý NIVaM spustil v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Unicef.

Infosemináre sa konali prezenčne na každom krajskom pracovisku NIVaM (Bratislava, Prešov, Košice, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Nitra) okrem Žiliny, kde prebiehal infoseminár online formou.

Prvý infoseminár sa realizoval v krajskom pracovisku NIVaM v Prešove s našimi regionálnymi koordinátorkami Ivannou Feťko_Ivankovou a Monikou Duždovou. Stretnutia sa zúčastnila aj riaditeľka Regionálneho úradu štátnej správy Prešov Mária Takáčová a vedúca odboru pre vzdelávanie Mária Halecká, ktoré informovali riaditeľov škôl o aktuálnych otázkach spojených so vzdelávaním ukrajinských žiakov v školách. Ďalším hosťom bola Anna Viľchová z organizácie Kompas pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny.

V rámci infoseminára v Košiciach využili účastníci možnosť konzultácie s prizvanou psychologičkou, ktorá odpovedala na otázky z praxe. V Nitre vystúpili ako hostia vedúca oddelenia metodiky Regionálneho úradu štátnej správy Nitra Ingrid Hrnčárová, koordinátorka integrácie cudzincov Ivona Fraňová (COMIN – Kontaktné miesto pre cudzincov, MsÚ Nitra), regionálna koordinátorka OZ Mareena Miriama Bošelová a interný expert Regionálneho projektového centra Nitra (VÚDPaP) Juraj Čokyna, ktorí predstavili svoje aktivity v téme integrácie detí a žiakov z Ukrajiny. Regionálny koordinátor Martin Vyšňa predstavil pomoc a podporu, ktorú školám poskytujeme v rámci NIVaM.

V Trenčíne boli prizvané aj partnerské organizácie z Regionálneho úradu štátnej správy Trenčín, psychologickú pomoc zastrešovalo IPčko – Káčko Trenčín a ďalším hosťom bola nezisková organizácia Trenčín pomáha Ukrajine, s ktorou naše koordinátorky Zuzana Uhlárová a Veronika Zvaková spolupracujú od začiatku projektu.

Na informačnom seminári v Trnave mali okrem riaditeľky KP NIVaM v Trnave Adriany Lančaričovej a kolegyne Kamily Kuhajdovej zaujímavé vstupy aj prizvaní hostia Ľuboš Vávra z Informačnej kancelárie prevencie kriminality z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý hovoril o svojej činnosti v zmysle prevencie šikany, kyberšikany a bezpečnosti aj žiakov odídencov z Ukrajiny. Účastníci sa mohli obrátiť so svojimi otázkami aj na vedúcu odboru Regionálneho úradu štátnej správy Trnava Evu Huttovú.

Sériu informačných seminárov uzatvorila 8. 12. 2022 v Bratislave naša regionálna koordinátorka Olívia Strelková spolu s koordinátorkou pre Ukrajinu Ninou Zaitseva. Stretnutia sa zúčastnila aj Alla Plotnikova, ukrajinská psychologička a koordinátorka odborného psychologického tímu Podpory pre Ukrajinu z Centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 3.

Atmosféra na všetkých infoseminároch bola veľmi príjemná. Okrem tlačených publikácií na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré si účastníci mohli na seminároch prelistovať, učitelia ocenili aj informácie o metodických materiáloch a jazykových aplikáciách, vďaka ktorým sa môžu ukrajinské deti/rodičia učiť slovenský jazyk. Viac informácií o nich nájdete na podstránke Vzdelavanie detí cudzincov. Tlačené publikácie na vzdelávanie cudzincov si môžu školy bezplatne objednať pomocou registračného formulára.

Hlavnými témami počas diskusií na infoseminároch boli najmä jazykové bariéry, s ktorými sa pedagógovia na školách stretávajú, motivácia ukrajinských žiakov k štúdiu v slovenských školách a k štúdiu slovenského jazyka, zaraďovanie odídencov do škôl a ich hodnotenie.

Ďakujeme za podnetné stretnutia. Už teraz pracujeme na tom, aby sme po novom roku pre vás pripravili vzdelávacie podujatia a metodické materiály, ktoré budú reagovať na vaše potreby v školách.

Zdielať tento článok