Pridajte sa na webinár Spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa/vychovávateľa pri začleňovaní žiakov z Ukrajiny

Naši regionálni koodinátori projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní sú v intenzívnom kontakte so školami v regiónoch. Našimi aktivitami a témami vzdelávacích podujatí sa snažíme reagovať na ich potreby, preto sme pripravili webinár na tému Spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa/vychovávateľa pri začleňovaní žiakov z Ukrajiny.

Podujatie bude prebiehať online formou v stredu 8. 2. 2023 od 14:00 do 16:15.

Na webinári sa budeme venovať viacerým oblastiam:

  • Aspekty začleňovania detí odídencov z Ukrajiny – fázy procesu začleňovania, práca s triedou, spolupráca v tíme
  • Problémy a prekážky v procese adaptácie na vyučovaní aj mimo vyučovania
  • Integrácia detí z krajín ohrozených vojnami a inými rizikovými faktormi vo vzdelávaní
  • Úloha asistenta/vychovávateľ ako sprievodcu žiaka (z Ukrajiny)
  • Podpora klímy v triede – tipy na aktivity pre žiakov v triede so začleneným spolužiakom

Webinár je zameraný na metodickú pomoc a podporu školám pri riešení situácií spojených so začleňovaním žiakov z Ukrajiny v rôznych fázach ich pobytu na Slovensku. Je súčasťou aktivít projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme v spolupráci s UNICEF.

Registrujte sa prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA: https://bit.ly/3JIqjsd

Lektorky:

Mgr. Monika Duždová (regionálna koordinátorka projektu pre Prešovský kraj)
Poznatky, postrehy a skúsenosti z praxe získané prácou v zahraničí s deťmi z utečeneckých krajín postihnutých vojnami.
Mgr. Iveta Peterová
Skúsenosti s úlohou asistenta učiteľa a vychovávateľa a vedenie aktivít v rámci triedy.

 

 

Zdielať tento článok