Zástupcovia Akadémie Clermont Ferrand z Francúzska navštívili Trnavu

Zástupcovia Akadémie Clermont Ferrand z Francúzska navštívili Trnavu

Školskí inšpektori z Akadémie de Clermont-Ferrand z Francúzska počas študijnej návštevy v SR navštívili Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Pracovný pobyt dňa 19. 5. 2023 ukončili v Trnave, stretli sa so zamestnancami krajského pracoviska NIVaM v Trnave a SOŠ obchodu a služieb na Lomonosovovej ul. č. 6 v Trnave.

Cieľom spoločného stretnutia bolo informovať delegáciu o činnosti krajských pracovísk, o profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vrátane ich ďalšieho vzdelávania a prezentovať špecifiká odborného vzdelávania. Súčasťou programu bola aj odborná prehliadka priestorov SOŠ so zameraním na získavanie praktických zručností vybraných študijných odborov (kaderník-vizážista, kozmetička a vizážista, kuchár, čašník) a návšteva výstavy „Zo života Anny Frankovej“ (zdokumentované podľa denníka Anny Frankovej, dievčaťa židovského pôvodu).

Účastníci delegácie popoludní navštívili aj centrum mesta, sprievodcami historickou časťou Trnavy boli študenti gymnázia Angely Merici spolu so zástupkyňou školy.

Zdielať tento článok