Výstava o Anne Frankovej zaujala aj našich zamestnancov

Výstava o Anne Frankovej
Naši kolegovia z Krajského pracoviska v Prešove s riaditeľom pracoviska Ľubošom Sopoligom, sa zúčastnili výstavy o Anne Frankovej, ktorú ponúka Evanjelické kolegiálne gymnázium.
 
Výstavou, ktorá je otvorená pre širokú verejnosť, sprevádzajú šikovní študenti, ktorí vám pri prehliadke priblížia nielen jej život, ale odpovedia aj na všetky otázky.
Prehliadka začala úvodným slovom riaditeľa gymnázia, Mariána Damankosa a priblížením histórie školy.
 
Vedeli ste, že príbeh Anny Frankovej súvisí aj s Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom?
 
V roku 1941 po prijatí „Židovského kódexu“ nesmelo 102 žiakov židovského pôvodu, ktorí boli žiakmi EKG nastúpiť do školy. Mnohí boli neskôr deportovaní do koncentračných táborov, mnohí z nich neprežili. Na škole ostali po nich len prázdne stoličky. Súčasný tím pedagógov a žiakov EKG začal po osudoch žiakov gymnázia pátrať a v rámci projektu „Prázdna stolička“ sa pokúsili zmapovať ich osudy. Putovná výstava príbehu Anny Frankovej je pokračovaním v záslužnej práci EKG v projekte „Prázdna stolička“.
 
V mene kolegov ďakujeme vedeniu školy, ako aj šikovným študentom za príjemné strávený čas a výstave prajeme veľa návštevníkov.
 
*Výstava o Anne Frankovej vznikla v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.
 
 
 
 
Zdielať tento článok