Dohoda o vedeckej a didaktickej spolupráci medzi Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Inštitútom Ivana Ziazuna pre pedagogické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Inštitút Ivana Ziaziuna pre pedagogické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny uzavreli bilaterálnu dohodu, ktorej cieľom je vzájomná vedecko-výskumná činnosť, výmena akademických pracovníkov, študentov.
Okrem toho výmena skúseností v oblasti vzdelávania v rámci dlhodobých vzťahov a vzájomného partnerstva.

Cieľom spolupráce budú body v nasledujúcich oblastiach:

– navrhovanie a realizácia spoločného
výskumu;
– výmena výskumných pracovníkov
s cieľom realizovať prednášky a výskum;
– výmena pracovníkov, doktorandov
s cieľom realizovať vedecké výskumy,
konzultácie, účasť na vedeckých
podujatiach; 
– výmena informácií a vedeckých
publikácií, vedeckého výskumu a vedeckých nástrojov.

Dohodu o vedeckej a didaktickej spolupráci podpísal prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ NIVaM a prof. Larysa Lukianova, riaditeľka Inštitútu Ivana Ziazuna pre pedagogické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny.

Celé znenie Dohody o vedeckej a didaktickej spolupráci si môžete prečítať TU.

Zdielať tento článok