Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zrealizoval Letnú školu participácie

Letná škola participácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zrealizoval prostredníctvom Odboru podpory mládeže a Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu vzdelávací program pre mladých lídrov s názvom: Letná škola participácie. Podujatie sa konalo v termíne od 11.- 15. júla v Žiline. Ide o aktivitu v rámci projektu Európsky rok mládeže. Cieľom Európskeho roku mládeže je zdôrazniť úlohu mladých Európanov v našej spoločnosti a dôležitosť ich aktívnej účasti na budovaní lepšej budúcnosti.

„Participáciu mladých ľudí na úrovni samosprávy považujeme za kľúčovú nielen pre rozvoj miest a obcí, ale aj rozvoj zručností mladých ľudí, upevňovania ich postojov a nadobúdania vedomostí potrebných pre ďalší osobný a profesijný život,“ hovorí Izabela Lara Kurtek, vedúca oddelenia podpory práce s mládežou NIVaM. Letnej školy sa zúčastnilo 22 mladých ľudí z celého Slovenska a cieľom letnej školy participácie bolo zoznámiť mladých ľudí s prácou samosprávy a ukázať účastníkom, ako sa môžu zapájať do rozhodovania vo svojom meste alebo obci. 

Všetky aktivity boli vedené metódami neformálneho vzdelávania a naplánované tak, aby účastníci postupne prešli všetkými na seba nadväzujúcimi blokmi, ktoré vyvrcholili vypracovaním osobných akčných plánov, podľa ktorých budú mladí ľudia postupovať v najbližších mesiacoch a prakticky si overia nadobudnuté zručnosti. 

Hlavný program Letnej školy začal niekoľko hodín trvajúcou simuláciou samosprávy, v ktorej mali účastníci za úlohu presadiť svoj fiktívny projekt. Simulácia zahŕňala návštevu fiktívnych oddelení a úradov, získavanie povolení, vyjednávanie a finálne prezentácie projektov pred komisiami. “Netušila som, že na získanie súhlasu s realizáciou jednoduchého projektu je potrebných toľko povolení,” hovorí Veronika z Trenčianskeho kraja. “Teraz ma už v živote nič z toho neprekvapí a nenechám sa odradiť.” 

Počas nasledujúcich dní sa účastníci naučili ako vytvoriť dobrý tím, aké postupy využívať pri organizovaní komunity a presadzovaní svojich projektov, alebo si vyskúšali niekoľko osobnostných testov a odhalili svoje silné a slabé stránky, na ktorých môžu ďalej pracovať. V samostatnom bloku sa mladí ľudia venovali základom projektového manažmentu a písaniu a prezentovaniu vlastných malých projektov. Počas Letnej školy participácie navštívili účastníci aj sídlo Žilinského samosprávneho kraja, kde sa rozprávali o tom, ako funguje participácia v praxi. 

Celé podujatia viedli regionálni koordinátori podpory práce s mládežou a odborní referenti NIVaM, ktorí budú aj po skončení Letnej školy pomáhať mladým ľuďom pri realizácii konkrétnych cieľov, ktoré si počas vzdelávania stanovili.     

Všetkým zúčastneným mladým ľuďom ďakujeme za príjemne strávené dni a dúfame, že im Letná škola participácie pomôže v ich ďalšom osobnom, či profesijnom živote.

Podujatie Letná škola participácie bolo uskutočnené v rámci projektu Európsky rok mládeže a bolo spolufinancované Európskou úniou.

Letná škola participácie

Letná škola participácie

Letná škola participácie

Letná škola participácie

Letná škola participácie

Letná škola participácie

Zdielať tento článok