Pridajte sa na webinár POUŽITIE HIER A PRÍBEHOV V PREVENCII – CESTA K EMPATII A CITLIVOSTI

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje sériu dvoch webinárov pod názvom Prevencia prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov. Pedagogickým aj odborným zamestnancom a zamestnankyniam umožnia spoznať a prakticky uplatniť ďalšie psychologické prístupy k prevencii a osobnostnému rozvoju žiakov a žiačok. Prvé z podujatí sa uskutoční v stredu 26. októbra a bude sa zameriavať na využitie hier a príbehov v prevencii.

Preventívne programy a aktivity v školách sa v minulosti často spájali najmä s transferom informácií o rôznych zdravotných či sociálnych rizikách. Výskumy však poukazujú na to, že väčšiu efektivitu prinášajú programy, ktoré zahŕňajú aktivizujúce a interaktívne metódy. Ústrednou témou webinára v stredu 26. októbra bude metaforický prístup k prevencii a jeho konkrétna realizácia s použitím hier a príbehov v rámci preventívnych programov, aj bežných vyučovacích hodín.

S lektorkou doc. Mgr. Lenkou Sokolovou, PhD. si účastníci a účastníčky prejdú príklady rôznych hier a aktivít, aj to, ako ich využiť v rámci podpory spolupráce a prijatia v školskej triede, prevencie šikanovania, podpory zdravého životného štýlu a scitlivovania voči inakosti a rôznorodosti. 

Webináre sú určené pre učiteľky a učiteľov, odborných zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú aktivity zamerané na prevenciu a osobnostný a sociálny rozvoj detí a žiakov a ktorí chcú získať v tejto oblasti najnovšie odborné informácie a námety na aktivity.

Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte našu kolegyňu, pani PhDr. Ľubicu Bizíkovú na adrese lubica.bizikova@statpedu.sk

Na prihlásenie sa na webinár stačí vyplniť tento krátky formulár. Nájdete ho tiež na odkaze: https://forms.office.com/r/yWj6hVSivB 

 

 

Zdielať tento článok