Záznam seminára: Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil záznam z online seminára, ktorý reaguje na podnety z praxe týkajúce sa legislatívnych možností nastavenia pracovno-právnych vzťahov pedagogických asistentov a školských podporných tímov zamestnávaných najmä cez projekty.

 

Na podujatí vystúpili:

  • Žaneta Surmajová, PhD., generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej, MŠVVaŠ SR
  • Jana Merašická, riaditeľka odboru inklúzie, poradenstva a prevencie, MŠVVaŠ SR
  • Petra Saksová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
  • Soňa Puterková a Viktor Križo, Slovenská komora učiteľov, Inklucentrum
  • Jana Mochňacká, odbor pracovnoprávnych vzťahov, Národný inšpektorát práce

 

Bohužiaľ, začiatok online podujatia sprevádzali technické problémy, ktoré zapríčinili ťažkosti pri vstupe do online miestnosti. Následne sa podarilo situáciu vyriešiť. Kvôli problémom aj záznam začína od piatej minúty seminára.

 

Na tomto odkaze nájdete záznam z podujatia: https://youtu.be/4MKi3wKffeY 

Na tomto odkaze nájdete prezentáciu: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/07/Prezentacia_Pracovno-pravne-vztahy-asistentov-a-podpornych-timov-v-projektoch.pdf

Tu nájdete výstup z webinára “Otázky a odpovede”: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/07/Otazky-a-odpovede-z-webinara-14.7.2023.pdf 

 

Zdielať tento článok