Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizoval Medzinárodnú konferenciu: Zručnosti mládeže

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Konferencia: Zručnosti mládeže mala za cieľ poskytnúť mladým ľuďom, mládežníckym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a zainteresovaným stranám z verejného, neziskového a súkromného sektora príležitosť, aby uznali a oslávili dôležitosť zručností mladých ľudí pre ich zamestnanie, dôstojný život a budúcnosť.

Súčasťou programu konferencie bolo aj predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizovala Rada mládeže Slovenska. Výskum, ktorého výsledky zúčastneným odprezentovali Zlatica Pecháčová a Katarína Čavojská, sa zameriaval na skúsenosti mladých ľudí pri hľadaní práce počas pandémie ochorenia COVID-19, ale aj na zručnosti a prínos neformálneho vzdelávania pre úspešné uplatnenie v zamestnaní.

Hlavným zámerom konferencie bolo spoločnou diskusiou zástupcov mládežníckych organizácií, prevádzkovateľov pracovných portálov a aktívnych mladých ľudí nájsť prienik v kontexte činností, ktoré môže urobiť štát pre mládež v oblasti získavania zručností pre kvalitný život a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania s ohľadom na medzinárodné prepojenie.

O zručnostiach mládeže potrebných pre trh práce a o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania, diskutovali hostia zo slovenského i medzinárodného mládežníckeho sektora:

  • Zlatica Pecháčová, Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska predstavili výsledky výskumu Mladí ľudia a trh práce
  • Jozef Gašparík, zakladateľ portálu Pracuj.sk a Praxuj.sk, Peter Kalčevský – organizácia Junior Achievement Slovensko, Martina Slováková – organizácia LEAF, projekt Growni, Michal Salíni mládežnícky delegát Slovenska pri Organizácii Spojených národov diskutovali o zisteniach výskumu s dôrazom na prínos neformálneho vzdelávania pre mládež
  • Juraj Lizák – predseda Rady mládeže Slovenska, Aleš Sedláček – predseda Českej rady detí a mládeže, Alžbeta Brozmanová Gregorová – prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Alena Tomanová – YouthWatch diskutovali o tom, diskutovať o tom, čo môže urobiť štát pre uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a tým aj pre mládež a ich zručnosti.
  • Gerhard Moßhammer z Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládež a šport a Europsky zbor solidarity v Rakúsku priblížil zamestnateľnosť mládeže v kontexte pandémie COVID-19 rozvoj zručností mládeže v podmienkach Rakúska.

Na diskusie plynulo nadviazali 4 tematické workshopy, ktorých cieľom bolo oboznámiť účastníkov s novými trendami v práci s mládežou, aktuálnymi potrebami mládeže a účinnými metódami pre rozvoj zručností mládeže.

Práca s mládežou by sa nemohla diať bez pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú srdcom a podieľajú sa na zvyšovaní kvality života mladých ľudí, vytvárajú bezpečný priestor pre ich osobnostný a profesionálny rozvoj a vedú ich k aktívnemu zapájaniu sa do diania v spoločnosti. Takýchto pracovníkov sa Národný inštitút vzdelávania a mládeže rozhodol oceniť, pretože ich práca si zaslúži byť vidieť a môže slúžiť ako motivácia a príklad dobrej praxe aj pre ďalších pracovníkov v oblasti neformálneho vzdelávania.

Z každého kraja bol odbornou porotou nominovaný jeden pracovník s mládežou. Špeciálnou kategóriou bola cena publika, o jej víťazovi rozhodovali fanúšikovia prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Jednotlivých víťazov predstaví NIVaM verejnosti už čoskoro.

Konferencia bola záverečným podujatím v rámci projektu Európsky rok mládeže a zároveň úvodným podujatím Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci Európskeho roku zručnosti, ktorý na rok 2023 vyhlásila Európska komisia.

Ďalšia konferencia zameraná na prácu s mládežou, spojená s oceňovaním pracovníkov s mládežou, sa uskutoční v novembri 2024.

Konferencia sa konala pod záštitou Slovenskej komisie pri UNESCO a bola spolufinancovaná Európskou úniou.

Zdielať tento článok