Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií pracujúcich s mládežou

Kampaň je jednou z aktivít v rámci projektu Európsky rok mládeže. 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v súlade s cieľmi Európskeho roku mládeže pripravil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií, ktoré pracujú s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Práca s mládežou sa prispôsobuje individuálnym potrebám a požiadavkám mladých ľudí a priamo sa venuje výzvam, ktorým mladí ľudia čelia v dnešnej spoločnosti. Podstatným prvkom práce s mládežou je vytvorenie bezpečného, dostupného, otvoreného a autonómneho prostredia pre mládež, ako aj prostredia zážitkového a vzdelávacieho. Účasť mladých ľudí pri navrhovaní a poskytovaní práce s mládežou je nevyhnutná pre záruku, že programy a aktivity organizácií budú zodpovedať ich potrebám a ašpiráciám.

Mladí ľudia sa na princípe dobrovoľnosti zapájajú do aktivít mládežníckych organizácií, združení, iniciatív a iných programov a aktivít, čím prispievajú k rozvoju spoločnosti na všetkých úrovniach. Práca s mládežou zohráva pri podpore tejto angažovanosti kľúčovú úlohu.

Je to spôsob, ako osloviť menšie a vzdialené komunity a podporiť ich dialóg s mladými ľuďmi vo forme, ktorá je otvorená a prístupná všetkým.

Súčasťou kampane je 6 videí, ktoré znázorňujú účasť mládeže na aktivitách a programoch mládežníckych organizácií na Slovensku.

Cieľom kampane je poukázať na výhody práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania pre jednotlivých mladých ľudí a pre spoločnosť ako celok. Počas 6 týždňov budú predstavené organizácie, ktoré realizujú prácu s mládežou v rôznych prostrediach. Videá budú dostupné na Facebook profile NIVaM – sekcie Mládež a na Youtube kanáli. Súčasťou kampane bude aj zoznam príkladov dobrej praxe v oblasti práce s mládežou na Slovensku a tematické články z prostredia práce s mládežou.

Projekt Európsky rok mládeže je spolufinancovaný Európskou úniou.

Zdielať tento článok