Školy integrujúce ukrajinské deti a žiakov si môžu bezplatne objednať tlačené publikácie na vzdelávanie detí cudzincov

V súvislosti so zvýšeným počtom ukrajinských detí a žiakov v slovenských školách pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so svojimi priamo riadenými organizáciami viaceré opatrenia, metodické a edukačné pomôcky, webináre a kurzy štátneho jazyka.  Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil koncom leta v spolupráci s Unicef aktivity projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Úlohou projektu je poskytovať adresnú a aktívnu pomoc pri začleňovaní ukrajinských detí a žiakov do slovenského vzdelávacieho systému a metodickú podporu pre učiteľov.

„Spolupráca s UNICEF nám otvára možnosti adresne poskytovať rôzne formy podpory nielen deťom a žiakom v školách, ale aj slovenským a ukrajinským pedagogickým zamestnancom. Na našich ôsmich krajských pracoviskách postupne začínajú pôsobiť vyškolení odborníci, ktorí dokážu promptne reagovať na konkrétne požiadavky v danom regióne. Naplníme tým potrebu priameho poradenstva, ktorú učitelia identifikovali ako kľúčovú v rámci reprezentatívneho prieskumu Komenského inštitútu“, uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. 

Medzi prvé aktivity projektu patrí zabezpečenie tlačených verzií publikácií zameraných na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka i integráciu detí do vzdelávacieho systému SR, ktoré sú výsledkom viacročného projektu ERASMUS+. Tlačené publikácie budú na školy distribuované na základe vyplnenej online žiadosti: FORMULÁR.

Školy integrujúce ukrajinské deti a žiakov nájdu publikácie aj on-line s možnosťou ich objednania po ukončení bezplatnej distribúcie:

 

„Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť tlač učebných materiálov na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré budeme do škôl distribuovať v priebehu októbra,“ hovorí Matej Sedláček z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

K ďalším činnostiam podpory, ktorú Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje v rámci projektu, bude patriť priame poradenstvo a  podpora škôl v jednotlivých regiónoch, profesijný rozvoj vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov, odborné pôsobenie so zameraním na rané a predprimárne vzdelávanie (tvorba metodík a školení), jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov, výskumné činnosti zamerané na zvýšenie kvality integrácie ukrajinských detí a žiakov do slovenského vzdelávacieho systému.

 

Zdielať tento článok