Zbierali sme podnety o aktuálnych potrebách žiakov so zrakovým znevýhodnením priamo z praxe

Zamestnanci z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku sa zúčastnili počas júna osláv dvoch významných inštitúcií vo vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a Bratislave. Získali na nich cenné informácie pre zlepšenie podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči oslávila 100. výročie svojho založenia a Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave oslávila 60. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti obe školy pripravili zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili aj významní aktéri v oblasti špeciálnej pedagogiky, vrátane našich zamestnancov.

Obe školy pripravili diskusie a aktivity s využitím Braillovho písma, simuláciu zrakových postihnutí a prezentáciu hovoriacej dotykovej knihy, na ktorej výrobe sa podieľali aj zástupcovia školy v Bratislave.

V rámci pracovnej návštevy v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa naši zamestnanci mali možnosť okrem iného oboznámiť s aktuálne dostupnými možnosťami pri tvorbe špeciálnych edukačných publikácií pre deti a žiakov so zrakovým znevýhodnením a zároveň sa stretnúť aj s predstaviteľom Slovenskej autority pre Braillovo písmo, Michalom Tkáčikom. Úlohou tejto inštitúcie je určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu a tlač Braillovho písma. Dôležitou súčasťou je aj edukácia verejnosti v tejto problematike a otvorenie otázky každodenných potrieb nevidiacich a slabozrakých pre širšiu verejnosť.

Naši zamestnanci mali vďaka týmto návštevám možnosť bližšie spoznať fungovanie systému vzdelávania detí so zrakovým postihnutím v praxi a pozrieť si možnosti kompenzačných pomôcok, ktoré žiakom uľahčujú fungovanie v živote i vo vzdelávaní. Navštívili špeciálne učebne ako napríklad učebňu priestorovej orientácie, sebaobsluhy alebo audio-učebňu. Vďaka nim sa žiaci učia zvládať jednotlivé zručnosti potrebné pre samostatný pohyb nevidiacich. Naučiť sa orientovať v cudzom prostredí pomáha žiakom aj špecializované exteriérové ihrisko.

Pri tejto príležitosti gratulujeme obom školám k získaniu financií z Plánu obnovy a odolnosti, ktorými ich podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vďaka tomu budú môcť školy nakúpiť kompenzačné pomôcky a vybavenie uľahčujúce vzdelávanie žiačok a žiakov základných škôl so zrakovým znevýhodnením. 

Počas návštev sa našim zamestnancom podarilo získať množstvo praktických a užitočných informácií a nadviazať spolupráce, ktoré v rámci Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku aplikujú do prípravy podporných mechanizmov a opatrení v školách. Tie budú mať za úlohu skvalitniť a prispôsobiť  vzdelávanie pre potreby jednotlivých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň sprehľadniť  a systematizovať kompenzačné pomôcky pre školy.  

Naším cieľom je budovanie vzdelávania, ktoré počíta so všetkými deťmi a žiakmi bez rozdielu.

Zdielať tento článok