Záznam webinára Hodnotenie žiakov – cudzincov v základných školách nájdete na našom YouTube

Ďakujeme za vysokú účasť na webinári Hodnotenie žiakov – cudzincov v základných školách, ktorý sme pre vás pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade, že by ste sa potrebovali k niektorým informáciám z webinára vrátiť alebo ste sa nemohli webinára zúčastniť, pozrite si záznam na našom YouTube v sekcii projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme vďaka spolupráci s UNICEF. Pre lepšiu prehľadnosť sme pre vás uviedli aj minutáž hlavných častí.

Mgr. Slávka Veningerová z MŠVVaŠ SR sa venovala aktuálne platnému usmerneniu k hodnoteniu žiakov – cudzincov v ZŠ a často kladeným otázkam, s ktorými sa školy obracajú na ministerstvo.

PhDr. Janka Píšová, PhD. z NIVaM predstavila hlavné metodické materiály k integrácii a jazykovému vzdelávaniu detí cudzincov, ktorých súčasťou je aj téma hodnotenia. Materiály si môžete v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s Unicef objednať bezplatne na školy: https://nivam.sk/podpora-cudzincov/

V závere dostali priestor aj účastníci webinára so svojimi otázkami z praxe. Veríme, že odpovede pomôžu viacerým z vás.

Zdielať tento článok