Zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8. septembra 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave 16. medzinárodnú konferenciu Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Podujatie slávnostne otvorila zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slávka Veningerová, ktorá spoločne s riaditeľom odboru podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Tomášom Horváthom aj ocenila víťazov 17. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zástupcovia pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Výstupom medzinárodnej konferencie je zborník príspevkov, ktorý pokrýva jej hlavné témy, a to analýzu stavu školských knižníc ako informačných a kultúrnych centier základných a stredných škôl v Slovenskej republike, inšpiratívne príklady dobrej praxe zo slovenských a českých školských knižníc, kreatívne projekty zamerané na rozvoj jazykovej kultúry a čitateľskej gramotnosti v Slovenskej republike a Českej republike, podporu čítania v rodine z pohľadu prieskumov čítania v Českej republike a úlohu rodiny, školy, knižnice a štátu pri podpore čítania.

Zborník je určený všetkým, ktorí sa venujú  knihovníckej a pedagogickej činnosti a je dostupný na stiahnutie TU.

 

Odborný garant:

Mgr. Rozália Cenigová, metodička

Oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Pracovisko Hálova 6, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 68 208 610, e-mail: rozalia.cenigova@mpc-edu.sk, www.nivam.sk

Zdielať tento článok