Podujatie TalentEXPO 2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva na jedinečné podujatie TalentEXPO 2024, ktoré sa tento rok uskutoční vôbec po prvýkrát na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici od 25.04 do 27.04.2024. Hlavným poslaním podujatia je prepojiť mladé talenty s firmami a ukázať im tak možnosť, kde všade dokážu uplatniť svoj potenciál po skončení štúdia. Zároveň, budú súčasťou podujatia aj celoslovenské kolá olympiád v biológii, geografii a technická olympiáda.

PROGRAM TalentEXPO

Štvrtok 25.4.2024  prezentácie zaujímavých firiem a iniciatív, diskusie. O svoje skúsenosti sa s nami prídu podeliť zaujímaví hostia ako Samo Kováčik ,Terézia Mihalovič Lukáčová, Ivan Košalko, Michaela Šišková, Dominika Fričová či zástupca alumni bývalých olympionikov. V deň otvorenia čaká účastníkov galavečer spojený s rautom.

Piatok 26.04.2024 sa bude niesť v znamení olympiád (biologickej, technickej a geografickej). Večer bude plný študentského networkingu vo forme spoločných interaktívnych hier, ale i veľmi dôležitého kariérneho poradenstva.

Sobota 27.04.2024 slávnostné vyhlásenie víťazov celoštátneho kola olympiád.

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Marek Drímal a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Luntner. Podujatie TalentEXPO sa uskutočňuje s podporou Výskumnej a inovačnej autority.

PARTNERI PODUJATIA

Univerzita Mateja Bela v BB, DNA ERA, Krajská agentúra BBSK, Vedátor – Samo Kováčik, Podnikateľská aliancia Slovenska, Impact games, Vydavateľstvo Dajama, MAPA Slovakia Plus, Edutech, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Stiefel-Eurocart (go), Use your talents, DASATO, Výskumná a inovačná autorita VAIA, Class V.R., Future Generation Europe.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Zdielať tento článok