Podporili sme umelecký talent detí a mladých

Deti a žiaci z Košického kraja aj tento rok prezentovali svoj cit pre výtvarné umenie. Zapojili sa do druhého ročníka súťaže Maľuj ako…, tentokrát s názvom Maľuj ako Rousseau. Všetky súťažné práce prezentovali na výstave a tí najlepší získali aj ocenenia.   

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) sa zapojil v poradí už do druhého ročníka postupovej výtvarnej súťaže Maľuj ako…, ktorú organizuje Škola umeleckého priemyslu v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Krajským pracoviskom NIVaM v Košiciach.

V premiérovom ročníku súťaže prijali deti a žiaci 8. až 9. ročníka základných škôl a tí, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu v Košickom kraji výzvu Maľuj ako Picasso. Tá tohtoročná znela Maľuj ako Rousseau.

„V prvom kole žiaci vypracovali kreatívny pracovný list obsahovo zameraný na túto tému. Následne ho poslali spolu s prihláškou na adresu Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Tu odborná porota vybrala 30 najlepších pracovných listov a ich autorov pozvala do druhého kola súťaže, ktoré sa konalo 14. marca 2024. V druhom kole pozvaní žiaci maľovali obraz v štýle Henriho Rousseaua, slávneho francúzskeho maliara. Preslávil sa najmä spájaním naivnej formy podania s prenikavým maliarskym a básnickým videním,“ približuje priebeh súťaže Maroš Dvorský, vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania z Krajského pracoviska NIVaM v Košiciach.   

Ako Dvorský uviedol, súťaž má rozvíjať zručnosti žiakov a podporovať ich umelecko-odborný rast. „Je to aj priestor, ako vyhľadávať talenty, ale aj prezentovať a konfrontovať ich tvorbu verejne.“ 

V projekte súťaže sa aktívne angažovali aj žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Zorganizovali túto výtvarnú súťaž, navrhli jej propagáciu a pripravili samotnú realizáciu. Premysleli tiež inštaláciu výstavy malieb vrátane vernisáže. Bola to pre nich výborná príležitosť a dôležitá praktická skúsenosť, vďaka ktorej usporiadali, propagovali a vyhodnotili konkrétne podujatie pre určenú komunitu.

Súčasťou projektu bola výstava všetkých súťažných prác a vernisáž. Tá sa uskutočnila 11. apríla 2024 v priestoroch košickej Rotundy. Pri tejto príležitosti sa odovzdali ocenenia autorom najlepších malieb. Cenu za NIVaM odovzdala Ľubica Korečková, riaditeľka KP NIVaM v Košiciach. Predsedom odbornej poroty bol tiež zástupca NIVaM, výtvarník Szilárd Fecsó.

Zdielať tento článok