Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva študentov zapojiť sa do vedomostnej súťaže o Európskej únii  

Aj naši študenti môžu preukázať svoje vynikajúce znalosti o Európskej únii. Stačí, ak sa prihlásia do súťaže, kde si overia tieto svoje vedomosti a navyše získajú hodnotné ceny. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť už len do 3. mája 2024.

Gymnáziá a stredné školy, ale aj osemročné gymnázia môžu aktuálne zapojiť svojich študentov z druhých a tretích ročníkov, ktorí majú prehľad o Európskej únii do súťaže Mladý digitálny Európan 2024 (MDE 2024).

Súťaž organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Žilinskou univerzitou v Žiline.

„Mladý digitálny Európan nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorá sa už po štrnástykrát organizuje prezenčnou formou na Slovensku. Výhodou MDE je možnosť zapojiť  oveľa väčší počet  stredných škôl a ich študentov v porovnaní s prezenčnou formou súťaže Mladý Európan. Zároveň MDE ponúka modernú, atraktívnu elektronickú formu súťaženia,“ konkretizuje Ivana Pichaničová, riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. 

Ako Pichaničová doplnila, školy môžu využiť predĺžený termín prihlasovania sa do súťaže. Elektronický dotazník stíhajú vyplniť do 3. mája 2024 (12. 00 hod.).   

Všetky podrobné informácie k súťaži sú dostupné na webovom sídle NIVaM a jeho podstránke Mladý digitálny Európan 2024.

 

Zdielať tento článok