MDE 2024

Vyhodnotenie školského kola MDE 2024

Školské kolo MDE 2024 sa uskutočnilo 15. mája 2024. Zúčastnilo sa ho 2 374 žiakov zo 174 stredných škôl.

Priemerná úspešnosť v teste školského kola MDE 2024 bola 57,64 %.

Všetkým žiakom a školám ďakujeme za účasť!

Najúspešnejší žiaci sú zo škôl:

Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

Gymnázium Jána Hollého, Trnava

Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Košice

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

Ide o 14 žiakov, ktorí v teste získali 30 bodov, t. j. 100% úspešnosť (8 žiakov) alebo 29 bodov (6 žiakov).

BLAHOŽELÁME!!!

Týchto žiakov pozývame na účasť v celoštátnom škole, ktoré sa uskutoční v Žiline 11. – 12. júna 2024. Uvedeným školám budú zaslané pozvánky pre ich žiakov a sprevádzajúceho učiteľa na účasť v celoštátnom kole MDE 2024.

Informácie týkajúce sa celoštátneho kola budeme zasielať iba školám, ktorých žiaci sa zúčastnia celoštátneho kola.

Všetkým zúčastneným školám budú do 22. mája 2024 zaslané reporty s výsledkami žiakov (priemerná úspešnosť a percentil žiaka, priemerná úspešnosť školy).

Mladý Digitálny Európan 2024 – informácie o aktuálnom ročníku

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Žilinskou univerzitou v Žiline organizuje vedomostnú súťaž pod názvom  Mladý Digitálny Európan 2024.

Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, resp. ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

Mladý Digitálny Európan (ďalej „MDE“) nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorá sa už po štrnásty krát organizuje prezenčnou formou na Slovensku. Výhodou MDE je možnosť zapojenia oveľa väčšieho počtu študentov a stredných škôl v porovnaní s prezenčnou formou súťaže Mladý Európan. Zároveň MDE ponúka modernú, atraktívnu elektronickú formu súťaženia.

Súťaž MDE 2024 sa uskutoční v dvoch kolách.

Prvé, tzv. školské kolo, bude prebiehať na školách 15. mája 2024 (streda) v dopoludňajších hodinách (presný harmonogram zašleme školám, ktoré sa prihlásia do súťaže).

Na vyplnenie testu školského kola MDE 2024 budú mať žiaci 45 minút. Úlohy v teste budú zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Test je pripravený iba v slovenskom variante. Do testovania sa však môžu po zohľadnení tejto skutočnosti zapojiť aj žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaž sa realizuje formou elektronického formulára, preto je potrebné, aby všetci žiaci mali v danom čase k dispozícii PC, notebooky, prípadne iné zariadenia s prístupom na internet.

Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2024 na pôde Žilinskej univerzity. Súčasťou národného kola bude aj sprievodný program v dňoch 11. – 12. júna 2024, ktorý pre účastníkov pripravili organizátori súťaže. Pre najúspešnejších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny. Pre pozvaných účastníkov národného kola a ich pedagogický sprievod bude zabezpečené ubytovanie, strava a budú preplatené cestovné výdavky.

Školy sa môžu do súťaže prihlásiť vyplnením dotazníka https://bit.ly/MDE2024_prihlaska najneskôr do 29. apríla 2024 (do 16:00).

Pri príprave na súťaž odporúčame tieto študijné materiály:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. č: 02/68 26 01 05 alebo e-mailom: e-testovanie@nivam.sk.

Vyzývame všetky školy, aby zapojili svojich žiakov do tejto súťaže!