Iniciatíva Európskej komisie “Deň európskych autoriek a autorov”

Deň európskych autoriek a autorov je nová iniciatíva Európskej komisie zameraná na motiváciu mladých ľudí viac čítať. Prvý Deň Európskych autoriek a autorov sa uskutoční dňa 27. marca 2023 a následne sa bude konať každý rok posledný pondelok v marci. Mariya Gabriel, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež túto iniciatívu oficiálne spustí v Sofii spolu s Georgim Bardarovom, slávnym bulharským autorom a víťazom európskej ceny za literatúru za rok 2021.

Cieľom tohto celoeurópskeho dňa je prepojiť knižný a vzdelávací sektor a pomôcť ľuďom v Európe objaviť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť európskej literatúry. Literatúra je nástroj individuálneho posilnenia, ktorý môže žiakov a žiačky vyzbrojiť adekvátnym súborom zručností potrebným na to, aby sa zapájali do aktuálnych sociálnych a osobných výziev. Tento deň je tiež príležitosťou zdôrazniť význam všetkých programov a iniciatív, ktoré už prebiehajú v jednotlivých krajinách EÚ, s cieľom podporiť čítanie.

V rámci prvého ročníka Dňa európskych autoriek a autorov organizuje Komisia 27. marca 2023 v Sofii jednodňovú konferenciu o podpore čítania, na ktorej sa zídu zástupcovia členských štátov z ministerstiev kultúry alebo školstva, príslušných verejných inštitúcií a národné mimovládne organizácie aktívne v tejto oblasti, ako aj organizácie zastupujúce knižný a kultúrny sektor na európskej úrovni. Registrácia online aj on-site účasti tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DayOfEuropeanAuthorsParticipants

Program konferencie.

 

Ilustračný obrázok zdroj: canva.com
Zdielať tento článok