Slovenskí študenti – svetová špička aj vďaka zanieteným učiteľom

Za posledných 12 mesiacov sa naši najúspešnejší súťažiaci z celoštátnych kôl jednotlivých olympiád zúčastnili na 15 medzinárodných súťažiach, odkiaľ priniesli
na Slovensko 26 bronzových, 14 strieborných a 2 zlaté medaily, spolu 42 vzácnych kovov.

Motivácia, talent a tvrdá práca. Pracovitosť a podpora. Vytrvalosť, vzdelanie a víťazstvo. Podstatné atribúty úspechu slovenských študentov pri reprezentácii Slovenska
na medzinárodných súťažiach.

Slovensko, malá krajina v srdci Európy, pravidelne posiela svojich najlepších študentov zmerať si sily v obrovskej konkurencie súťažiacich z omnoho väčších a vyspelejších krajín všetkých kontinentov. A tí sa pravidelne umiestňujú na vysokých priečkach a získavajú hodnotné medaily. Za ich úspechmi je obrovské množstvo práce počas formálneho aj neformálneho vzdelávania, rozvíjanie vlastného talentu, ale hlavne veľká pomoc a podpora učiteľov a mentorov.

Žiaden úspech sa nerodí ľahko a ani sám od seba. Na začiatku musí byť motivácia
a povzbudenie  zo strany rodičov, starších úspešných študentov a učiteľov, povzbudenie zapojiť sa do domácich alebo školských kôl predmetových olympiád. Práve tie sú zdrojom najšikovnejších žiakov – teda tých, ktorí zo školského kolo postúpia ďalej, zvíťazia v okresnom aj krajskom kole a sú úspešní aj v celoslovenskom.

Najúspešnejší z nich dostanú príležitosť zúčastniť sa prípravných sústredení, kde získajú ďalšie potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti, bez ktorých by v silnej medzinárodnej konkurencii nemali šancu uspieť.

Najlepší z najlepších, ktorí sú nakoniec vybraní do slovenskej delegácie, majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa medzinárodného kola často vo veľmi zaujímavých svetových destináciách. Strávia približne dva týždne na najlepších univerzitách v rôznych kútoch sveta
a popri súťažení zažijú aj veľmi zaujímavý sprievodný program a získajú iné vzácne skúsenosti, ktoré sú pre nich  obrovskou devízou do budúceho profesionálneho života. Najcennejšie sú však pre nich získané medaily potvrdzujúce obrovský potenciál, ktoré naše Slovensko v mladých ľuďoch má a na ktorý môžeme byť právom hrdí.

V celom tomto procese hrajú veľkú rolu zanietení učitelia, ktorí venujú obrovské množstvo svojho času príprave nadaných a šikovných žiakov. Hľadajú a pripravujú pre nich rôzne materiály, pomáhajú im s  riešením zadaní, úloh, s experimentmi či bádaním, rozvíjajú ich potenciál. Robia tak často bez nároku na odmenu nielen finančnú, ale, bohužiaľ, v našej spoločnosti chýba odmena aj vo forme úcty a uznania v spoločnosti. Takíto učitelia stoja v pozadí každého úspechu našich mladých ľudí, a preto im v mene ich žiakov, ale aj celej spoločnosti, chceme vyjadriť veľký obdiv a  vďaku.

Väčšina medzinárodných súťaží sa tento rok konala už prezenčne v rôznych krajinách sveta, no niektoré ešte pre nestálu epidemiologickú situáciu a potrebnú dlhú prípravu zvolili radšej online formát. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vyslal desiatky výnimočných študentov do rôznych krajín sveta (Švajčiarsko, Indonézia, Chorvátsko, Rumunsko, Arménsko, Nórsko, Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko) alebo sa súťaží zúčastnili online z jedného miesta na Slovensku.

Nasledujúci prehľad potvrdzuje, že reprezentácia našej krajiny nebola len o účasti, ale aj
o výnimočných úspechoch. Považujeme za potrebné predstaviť širokej verejnosti všetkých úžasných mladých ľudí, ktorí Slovensko v uplynulom školskom roku do septembra 2022 reprezentovali, a zároveň by sme radi upriamili pozornosť aj na ich učiteľov, ktorí rozvíjali ich schopnosti.

Stredoeurópska olympiáda v matematike (MEMO) sa uskutočnila koncom augusta 2022 v Švajčiarskom Berne. Z 10 zúčastnených stredoeurópskych krajín sa náš tím umiestnil
na 4. mieste a v súťaži jednotlivcov získal bronzovú medailu Oskar Hritz (Gymnázium, Poštová 9, Košice, učiteľka Martina Tischlerová).

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) sa uskutočnila v polovici augusta 2022 v Indonézii. Zúčastnilo sa jej 348 súťažiacich z 87 krajín sveta. Za Slovensko súťažili štyria študenti, z ktorých Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava) získala  striebornú medailu.

Stredoeurópskej olympiády v informatike (CEOI) v Chorvátskom meste Varaždin sa koncom júla 2022 zúčastnilo 48 mladých talentov z 12 európskych krajín. Za Slovensko súťažili štyria študenti, z nich dvaja priniesli 2 strieborné medaily, a to Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava) a Jakub Konc (Gymnázium, Párovská 1, Nitra, učiteľka Katarína Magdinová).

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT) sa uskutočnil v polovici júla 2022
v Rumunskom Temešvári. Zo 125 súťažiacich z 25 krajín sveta sa slovenskému tímu v zložení Matej Zigo „C“ (ŠPMNDaG, Bratislava, učiteľka Andrea Rohaľová), Katarína Gersová (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, učiteľ Richard Rippel), Martin Marcinčák
a Martin Mičuch (Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, učiteľ Martin Varchol) a Adrián Mikolaj (Gymnázium, Alejová 1, Košice) podarilo získať desiate miesto, ktorému patrí bronzová medaila.

Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGEO) zorganizovalo Francúzsko dištančnou formou v júli 2022. Zúčastnilo sa jej 216 študentov z 54 krajín sveta a slovenský tím sa umiestnil na 32. mieste. Z našich štyroch súťažiacich individuálny úspech zaznamenal Adam Čabrák (Gymnázium, Poštová 9, Košice, učiteľka A. Hudáková), ocenený bol bronzovou medailou.

Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa tento rok zúčastnilo rekordných
326 súťažiacich z 83 krajín sveta. Súťaž sa pre stále prebiehajúcu epidémiu covidu-19 v Číne, ktorá bola organizátorom súťaže, konala dištančne v polovici júla 2022. Všetci štyria naši reprezentanti vybojovali medaily.  Strieborné medaily získali Patrik Fábrik (Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava, učiteľka Ivana Beljičková) a Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) a 2 bronzové medaily priniesli Adam Kleman a Adam Benjamin Plšek (obaja Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, učiteľ Miroslav Kozák).

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) sa konala začiatkom júla 2022 v arménskom Jerevane a zapojilo sa do nej 64 krajín. Zo štyroch členov slovenskej delegácie strieborné medaily získali Ján Plachý (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, učiteľka Jana Mikušková) a Matúš Grieš (Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, učiteľka Anna Ďaťková) a  bronzovú medailu získal Tomáš Kompiš (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, učiteľka Lucia Petrášová).

Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO) sa v polovici júla 2022 v hlavnom meste Nórska v Osle zúčastnilo 589 matematikov z celého sveta. Cenné kovy získali piati zo šiestich slovenských súťažiacich. Striebornú medailu si priniesla Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava, učiteľ Matej Surový), 4 bronzové medaily získali Matej Vasky (Gymnázium, Alejová 1, Košice, učiteľka Viera Vodičková), Jakub Šošovička (Gymnázium CENADA, Bratislava, učiteľka Kristína Michalicová), Viktor Balan a Viktor Imrišek (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, učiteľ Martin Kollár).

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) sa konala online v júli 2022 a naši súťažiaci sa jej zúčastnili priamo z  pracoviska Karloveská z budovy Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež. V konkurencii 368 účastníkov zo 69 krajín sveta z našich piatich reprezentantov získali bronzové medaily Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, učiteľ Štefan Horvát), Csaba Dékány (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Nové Zámky, učiteľka Anna Miskó Hátas) a Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, Košice, učiteľka Eva Paňková).

Olympiáda GENIUS (GENIUS Olympiad), ktorá je medzinárodným výstupom projektovej časti Biologickej olympiády, sa uskutočnila dištančne počas mája a júna 2022 a jediný náš súťažiaci Jakub Jarabica (Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca, učiteľka A. Zeljenková) získal  bronzovú medailu.

Európskej fyzikálnej olympiády (EuPhO) sa v máji 2022 v Slovinskej Ľubľane zúčastnilo 31 krajín Európy a šesť mimoeurópskych štátov. Z našich piatich reprezentantov sa až trom podarilo priniesť vzácne kovy. Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, učiteľ Štefan Horvát) získal 1 zlatú medailu a 2 bronzové medaily priniesli Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, Košice, učiteľka Eva Paňková)  a Csaba Dékány (Gymnázium
P. Pázmánya s VJM, Letomostie 3, Nové Zámky, učiteľka Anna Miskó Hátas).

Európskej dievčenskej matematickej súťaže (EGMO), ktorá sa uskutočnila začiatkom apríla 2022 v maďarskom meste Eger, sa zúčastnilo 57 tímov, z nich 31 európskych, pričom Slovensko sa umiestnilo na krásnom 22. mieste. Individuálne získala Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava, učiteľ Matej Surový) striebornú medailu, Lucia Chladná (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, učiteľ Martin Kollár) a Alica Dományová (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, učiteľ Martin Kollár) získali  bronzové medaily.

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) sa konal začiatkom apríla 2022 a zúčastnilo sa ho
12 tímov z Rakúska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Nemecka a z Gruzínska. Slovenskú delegáciu tvorili traja reprezentanti a na pomerne veľmi mladý a nový tím sa im darilo veľmi dobre a  po troch kolách turnaja obsadili skvelé 5. miesto.

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO) sa konala v decembri roku 2021
a organizovaná bola z Dubaja v Spojených arabských emirátoch dištančnou  formou. Svoje

vedomosti a schopnosti si medzi sebou porovnávali študenti do 16-tich rokov v troch vedných disciplínach – vo fyzike, chémii a v biológii. Naši šiesti reprezentanti – Soňa Vasiľová (Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad, učiteľka Kopinská Daniela), Igor Vargovič (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, učiteľka Zdenka Baxová), Timotej Bezák (ŠPMNDaG, Bratislava, učiteľka Andrea Rohaľová), Jakub Buzalka (Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica, učiteľka Anna Hegedušová), Lujza Lea Lavriková (Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, učiteľ Ľubomír Hajdanka) a Michal Semko (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) v konkurencii 324 súťažiacich z 59 zúčastnených krajín vybojovali pre Slovensko výnimočné množstvo hodnotných medailí – v súťaži jednotlivcov získali 5 strieborných a 1 bronzovú medailu. V súťaži trojčlenných tímov získali 3 bronzové medaily za tretí najlepší experiment.

Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku (MOFJ) sa uskutočnila online začiatkom decembra 2021 a v rámci skupiny 100 mladých ľudí z 20 krajín a 3 kontinentov sa jej zúčastnili traja slovenskí reprezentanti. Prvá účasť Slovenska na tejto súťaži bola veľmi úspešná, zlatú medailu získal Jozef Pukančík (Gymnázium L. Novomeského, Senica, učiteľ Jozef Pukančík).

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu a učiteľom za kvalitnú prípravu žiakov!

Zdielať tento článok