Záznam online informačného seminára približuje implementačný manuál NP POP3

Po sérii prezenčných stretnutí pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) online informačný seminár. Petra Saksová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, pod ktorú spadá aj oddelenie implementácie projektov, predstavila implementačný manuál k NP POP3. V druhej časti podujatia bol priestor venovaný diskusii a otázkam škôl zapojených v národnom projekte.  

Implementačný manuál uvádza prehľad obsadzovaných pozícií v NP POP 3 a približuje kvalifikačné predpoklady, veľkosti úväzkov a pracovného času zamestnancov na jednotlivých pozíciách. V manuáli si školy nájdu informácie o jednotkovom náklade a tiež prehľad predkladanej dokumentácie na úhradu spomínaného jednotkového nákladu.    

V závere projektového manuálu sa hovorí o kontrole akýchkoľvek skutočností súvisiacich s realizáciou projektových aktivít, ktorá je v kompetencii NIVaM. Nezabúda sa ani na podmienky pre informovanie či monitorovanie v rámci národného projektu.

>> Kompletný implementačný manuál vrátane všetkých príloh je k dispozícii na webovej stránke NIVaM.

>> Záznam nájdete na odkaze: Informačný seminár k NP POP3 – YouTube

Zdielať tento článok