Poznaj slovenskú reč

Súťaž Poznaj slovenskú reč je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Školský rok 2023/2024

Oznámenie o aktualizácii vyhlásenia súťaže Poznaj slovenskú reč

Vyhlásenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL SÚŤAŽE POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL SÚŤAŽE POZNAJ SLOVENSKÚ REČ
Vyhlásenie súťaže
Obsahová náplň
Organizačný poriadok

Prihláška – NOVÉ
Vysvetlivky k prihláške – NOVÉ
Súhlas dotknutej osoby na okresné kolo – pedagóg, ktorý pripravuje súťažiaceho na súťaž – NOVÉ
Súhlas dotknutej osoby na okresné kolo – súťažiaci – NOVÉ
Súhlas dotknutej osoby na krajské kolo – pedagóg, ktorý pripravuje súťažiaceho na súťaž – NOVÉ
Súhlas dotknutej osoby na krajské kolo – súťažiaci – NOVÉ

Hodnotiaca správa školských a okresných kôl – štruktúra

Poznaj slovenskú reč – sumár OÚ

Formuláre pre odborné poroty (školské, okresné, krajské, celoštátne) na hodnotenie výkonov súťažiacich:

Formuláre pre organizátorov na vyhodnotenie jednotlivých postupových kôl:

Školský rok 2022/2023

Záverečná správa
Vyhodnotenie celoštátneho kola
Usmernenie k realizácii krajských kôl súťaže Poznaj slovenskú reč
Usmernenie k súťaži

Školský rok 2021/2022

Vyhodnocovacia správa PSR 2021_2022
Záverečná správa PSR 2021_2022

Celoštátne kolo 2022 – Výsledky

I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

 

Usmernenia k realizácii okresných a krajských kôl súťaže Poznaj slovenskú reč

Školský rok 2020/2021

Záverečná správa za 41. ročník súťaže
Vyhlásenie súťaže Poznaj slovenskú reč
Usmerenie k realizácii školských kôl súťaže Poznaj slovenskú reč – dištančnou formou

Školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa PSR 2019_2020
Vyhlásenie PSR – NOVÉ

Školský rok 2018/2019

Vyhodnocovacia správa – 39. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč
Údaje o celoštátnom kole
Celoštátna odborná komisia súťaže Poznaj slovenskú reč

Celoštátne kolo – Výsledky

I. kategória – výsledková listina – NOVÉ
II. kategória – výsledková listina – NOVÉ
III. kategória – výsledková listina – NOVÉ
IV. kategória – výsledková listina – NOVÉ

Školský rok 2017/2018

XXXVIII. ročník súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – VYHODNOCOVACIA SPRÁVA

Výsledkové listiny z celoštátneho kola, 6. – 8. 6. 2018, Nové Zámky:

Údaje o celoštátnom kole súťaže
I. kategória – výsledková listina – NOVÉ
II. kategória – výsledková listina – NOVÉ
III. kategória – výsledková listina – NOVÉ
IV. kategória – výsledková listina – NOVÉ

Školský rok 2016/2017

37. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč – vyhodnocovacia správa 2017

Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 7. – 9.6.2017, Nové Zámky:

I. kategória – výsledková listina
II. kategória – výsledková listina
III. kategória – výsledková listina
IV. kategória – výsledková listina

Školský rok 2015/2016

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ – XXXVI. ročník súťaže – vyhodnocovacia správa 2016

Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 8. – 10. 6. 2016, Nové Zámky:

I. kategória – výsledková listina
II. kategória – výsledková listina
III. kategória – výsledková listina
IV. kategória – výsledková listina

Školský rok 2014/2015

XXXV. ročník súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – VYHODNOCOVACIA SPRÁVAVYHODNOCOVACIA SPRÁVA
PRÍLOHA č. 1: Údaje o celoslovenskom kole súťaže
PRÍLOHA č. 2: Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 3. – 5.6.2015, Nové Zámky

Školský rok 2013/2014

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA – XXXIV. ročník súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
PRÍLOHA č. 1: Údaje o celoslovenskom kole súťaže
PRÍLOHA č. 2: Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 4. – 6.6.2014, Nové Zámky:

Školský rok 2012/2013

Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 5. – 7. jún 2013

Školský rok 2011/2012

Vyhodnocovacia správa z XXXII. ročníka súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
Príloha č. 1 – Údaje o PSR – ročník XXXII. – 2011/2012
Príloha č. 2 – Výsledkové listiny – celoslovenské

Školský rok 2010/2011

Výsledková listina z celoslovenského kola, 8. – 10. jún 2011, Nitra

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Anita Halászová