Rok od vojny na Ukrajine: NIVaM s UNICEF pomáhajú pri začleňovaní detí z Ukrajiny do našich škôl

24.2.2023 si pripomíname smutné výročie vypuknutia vojny na Ukrajine. Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy a nájsť tie nové v okolitých krajinách.

Pri podpore odídencov stojí aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý prostredníctvom projektu UNICEF, poskytuje pomoc a podporu priamo v regiónoch Slovenska.

Medzi hlavné aktivity spolupráce patrí:

 • priame poradenstvo a podpora škôl v jednotlivých regiónoch,
 • profesijný rozvoj učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov,
 • odborné pôsobenie so zameraním na rané a predprimárne vzdelávanie (tvorba metodík a školení),
 • jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov,
 • tlač a distribúcia učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako druhého jazyka pre deti a žiakov v školách.

Podpora v rámci projektu je postavená na adresnej pomoci priamo v školách, ktorá umožňuje reagovať na individuálne potreby škôl, prípade regiónov a systematicky koordinovať pomoc aj s konkrétnymi samosprávami. Vďaka tomu je zabezpečená flexibilita opatrení a adresnosť pomoci.

 

Čo sa nám v rámci spolupráce s UNICEF podarilo doteraz?

 • Vytvorili sme sieť 16 regionálnych koordinátorov na celé Slovensko na priamu pomoc a podporu MŠ, ZŠ a SŠ v regiónoch, ktorí pomáhajú so zaraďovaním detí do slovenských škôl (metodická podpora a poradenstvo pri integrácii detí do škôl, asistencia pri ich zaraďovaní do vzdelávacieho systému); 
 • Realizovali sme online webináre na aktuálne témy na základe podnetov zo škôl (Aktivity projektu a podpora škôl v regiónoch, Zvládanie záťaže v predvianočnom období, Hodnotenie žiakov – cudzincov v základnej škole, Hodnotenie žiakov – cudzincov v SŠ, Spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa/vychovávateľa, na ktorých sa zúčastnilo vyše 900 učiteľov);
 • Usporiadali sme tiež dva webináre pre ukrajinských rodičov v ukrajinskom jazyku zamerané na vzdelávací systém na Slovensku, možnosti zaraďovania detí do škôl, rady a tipy a usmernenia;
 • Distribuovali sme vzdelávacie materiály pre školy na podporu jazykového vzdelávania detí z Ukrajiny (5480ks učebníc Aha Slovenčina pre ZŠ, 2604ks Pracovných zošitov pre 1. stupeň ZŠ Aha Slovenčina, 2876 ks Pracovný zošit pre 2. stupeň ZŠ Aha Slovenčina, 450ks Manuál na inklúziu cudzincov, 3400 ks ukrajinských prekladových slovníkov)
 • Spustili sme dve výzvy na bezplatné jazykové vzdelávanie, momentálne prebieha prihlasovanie: A) pre slovenských učiteľov slovenčiny “Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka” z celého Slovenska, vďaka ktorej vyvzdeláme 20 učiteľov slovenského jazyka na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, B) pre ukrajinských pedagogických a odborných zamestnancov z celého Slovenska, ktorí už pracujú v školstve alebo by sa chceli zamestnať v školách, ale bráni im v tom jazyková bariéra – vďaka tejto aktivite vyvzdeláme 70 ľudí – spolupráca so Studia Academica Slovaca
 • Vydali sme metodické publikácie na zavádzanie programu rovesníckej podpory pre žiakov z Ukrajiny, tzv. Buddy program. Publikácie zahŕňajú: Metodika pre supervízora, Metodika pre buddyho, Informácie pre zverenca v slovenskom a ukrajinskom jazyku,  Informácie pre vedenie školy, Supervízny dotazník a príslušné formuláre.

 

V našich aktivitách budeme pokračovať aj naďalej. Myslíme na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí hľadajú pokojný a bezpečný život na Slovensku. Veríme, že aj s našou pomocou sa im darí lepšie začleňovať vo vzdelávacieho systému na Slovensku. Všetky deti si zaslúžia bezpečie a prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Zdielať tento článok