Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie

Šikanovanie je závažný problém, ktorý sa v počiatočných štádiách viac či menej vyskytuje takmer v každej škole a školskom zariadení. Na rozdiel od iných typov nežiaduceho správania, s ktorými sa stretávame v školskom prostredí, je šikanovanie obzvlášť rizikové, pretože často zostáva dlho skryté. Aj preto je jeho riešenie veľmi náročné a komplikované.

A pritom aj pri relatívne malej intenzite šikanovania môže u jeho obetí dochádzať k závažným psychickým traumám s dlhodobými následkami.

Je preto dôležité, aby pedagógovia aj odborní zamestnanci vedeli ako mu predchádzať, resp. rozpoznať a riešiť už počiatočné štádiá šikanovania.

Odborný materiál, ktorý vytvoril Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže má slúžiť zamestnancom škôl a školských zariadení ako sprievodca preventívnymi a intervenčnými princípmi a konkrétnymi postupmi v problematike šikanovania.

Poskytuje prehľad možností prevencie šikanovania a poukazuje aj na zásady neodkladnej a dlhodobej intervencie. Dokument je potrebné prispôsobiť konkrétnym podmienkam školy, napr. technickým a organizačným, zameraniu školy, rôznorodosti detí, žiakov a študentov (ďalej len „žiak“) a podobne.

Príručku si stiahnite na odkaze https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf

Zdielať tento článok