Pílky a vŕtačky v materskej škole. Na Slovensku pribudla ďalšia Technická škôlka

Technické škôlky na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike. Projekt naštartoval v roku 2015, keď sa prvé technické dielničky otvorili v materských školách v Poprave a v Prievidzi. Garantkou projektu Technických škôlok u nás na Slovensku je profesorka Iveta Radičová.

V školskom roku 2022/23 sa k nimi pridala ďalšia materská škola v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVAM Svetlana Síthová. Na otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej časti a Taiwanskej ambasády, ktorá prispela na rozbehnutie projektu v Rusovciach.

Cieľom Technickej škôlky je hravou formou u detí podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti ale aj analytické a technické myslenie. Je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde projekt funguje už dvanásť rokov.

K podpore Technických škôlok na Slovensku sa Národný inštitút vzdelávania a mládeže pridal v roku 2017 ešte ako Štátny pedagogický ústav. Aj vďaka tejto úzkej spolupráci sa učiteľky a učitelia materských škôl mohli zúčastniť vzdelávacieho programu Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní.

 

A ako to vyzerá v praxi?

Deti riešia jednoduché technické úlohy rozvíjajúce elementárne technické premýšľanie. Najjednoduchšie úlohy zahŕňajú výrobu modelov autíčok či lietadiel. Deti sa učia  orientovať sa v jednoduchých technologických postupoch a postupovať podľa zadaných schém od návrhu až po vyskúšanie funkčnosti výrobku. Náročnejšie úlohy zahŕňajú problémové úlohy, pri ktorých je dieťa podporované uvažovať induktívnym spôsobom.

V dielničke deti používajú skutočné kladivá, pílky, skrutkovače a ďalšie nástroje. Tie sú samozrejme prispôsobené, aby boli bezpečné a aby ich vedeli uchopiť aj deti. Z materiálov sa  využíva hlavne mäkké a ľahké drevo, takzvaná balza.

Deti vďaka tejto skúsenosti nadobudnú základný prehľad a zručnosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Z hľadiska obsahu vzdelávania získané zručnosti a spôsobilosti vyplývajú predovšetkým zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

 

Zdielať tento článok