Konferencia školských knižníc

Konferencia školských knižníc
Školské knižnice môžu byť miestami prijatia, bezpečia, rozvoja talentov a čitateľskej gramotnosti.
 
Týmito myšlienkami začínala Konferencia školských knižníc, ktorá sa konala 17.5.2023 vo Zvolene.
 
V úvode ponúkla konferencia pohľady nasledovných odborníkov:
  • Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, predseda odbornej skupiny pre edičnú činnosť a marketing knižníc Slovenskej asociácie knižníc7
  • Miriam Šebová z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
  • Pavlína Mazáčová z Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovej univerzity
  • Dávid Králik z n.o. Mentória, učiteľ, mentor, spisovateľ
  • v zastúpení Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, predsedníčka sekcie verejných knižníc Slovenskej asociácie knižníc
  • Darina Diošiová, regionálna koordinátorka podpory práce s mládežou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
  • Barbora Brichtová, sociálna pracovníčka a hrová terapeutka
  • Rozália Cenigová, metodička Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
 
Konferencia pokračovala prácou v skupinách na tematických workshopoch a na záver sa uskutočnila panelová diskusia o budúcnosti školských knižníc.
 
Konferenciu školských knižníc organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže s partnerskou podporou Mesta Zvolen.
Zdielať tento článok