Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školské knižnice na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc. Uvedené oslavy sa budú konať 24. októbra 2022 v rámci 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

Cieľom osláv Medzinárodného dňa školských knižníc je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako ich poslaním je vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Pridanou hodnotou bude vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdielať tento článok