BIBLIOGRAFIE

Kyberšikanovanie (výberová bibliografia, dokument docx, 28 kB)

Anton Hykisch (personálna bibliografia 2013 – 2021, dokument doc, 3,33 MB)

Dištančné vzdelávanie (výberová bibliografia, dokument pdf, 204 kB)

Slovenčina – náš materinský jazyk (výberová bibliografia, dokument pdf, 145 kB)

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia (personálna bibliografia, dokument doc, 176 kB)

    Milan Rastislav Štefánik v publikáciách Miroslava Musila z rokov 1996 – 2019 (príloha k bibliografii „Milan Rastislav Štefánik“ – 100. výročie úmrtia, dokument doc, 40 kB)

Ján Amos Komenský (1592 – 1670) Komeniologická literatúra z fondov Slovenskej pedagogickej knižnice (Bibliografia, dokument doc, 1,44 kB)

Problematika sluchovo postihnutých v slovenskej literatúre (2010 – 2017) (výberová bibliografia, dokument pdf, 293 kB)

Šlabikáre a čítanky pre slovenské ľudové školy do roku 1945 vo fondoch Slovenskej pedagogickej knižnice (Tematická bibliografia, dokument doc, 364 kB)

100. výročie konca 1. svetovej vojny (1918-2018), vzniku Československej republiky (1918-2018), úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1919-2019) – literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1920 – 2016 (Výberová bibliografia, dokument doc, 360 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 – 2015) – Bibliografia (dokument doc, 360 kB)

Slováci v Poľsku (literatúra z rokov 2000 – 2016) – Bibliografia (dokument doc, 122 kB)

Knihy zo 17. storočia v Študovni historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice – Bibliografia (dokument doc, 1,9 MB)

Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2005 – 2010 (1. časť) (Bibliografia, dokument doc, 191 kB)

Migrácia a migranti v slovenskej spoločnosti v rokoch 2011 – 2015 (2. časť) (Bibliografia, dokument doc, 198 kB)

Rozvod a jeho dôsledky (literatúra slovenskej proveniencie, ktorá vyšla v rokoch 2003 – 2013) (Výberová bibliografia, dokument doc, 95 kB)

Vplyv médií na psychický vývin detí a mládeže mládeže (literatúra slovenskej proveniencie, ktorá vyšla v rokoch 2002 – 2012) (Výberová bibliografia, dokument doc, 203 kB)

Syndróm vyhorenia – výberová bibliografia (2001 – 2012) (dokument doc, 198 kB)

Anton Hykisch – personálna bibliografia (2002 – 2012)(dokument doc, 3,2 MB)

Bibliografia slovenských bibliografií od roku 2002 na stránke Slovenskej národnej knižnice

Problematika starnutia a kvalita života seniorov (Výberová bibliografia, dokument doc, 246 kB)

Šikanované dieťa (literatúra na Slovensku v rokoch 2004 – 2010) (Výberová bibliografia, dokument doc, 215 kB)

Literatúra pre deti a mládež do roku 1918 vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice (tématická bibliografia, dokument doc, 162 kB)

Učebnice pre slovenské školy a publikácie z oblasti pedagogiky do roku 1919 vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice (Výberová bibliografia, dokument doc, 522 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 – 2010) (bibliografia, dokument doc, 251 kB)

Domáce násilie (literatúra na Slovensku v rokoch 2003 – 2009, výberová bibliografia, dokument doc, 224 kB)

Autistické dieťa (Výberová bibliografia, dokument doc, 285 kB)

Alternatívne školstvo na Slovensku v rokoch 2001 – 2008 (Výberová bibliografia, dokument doc, 179 kB)

Slováci v Chorvátsku a Chorváti na Slovensku (Literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1991 – 2008, dokument doc, 98 kB)

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku v rokoch 2002-2007 (Výberová bibliografia, dokument doc, 97,5 kB)

Slovenská pedagogická knižnica (1956 – 2005) (Bibliografia publikačnej činnosti k 50. výročiu založenia Slovenskej pedagogickej knižnice) (Dokument doc, 161 kB)

Šikanované dieťa (literatúra na Slovensku a v zahraničí v rokoch 1995 – 2003) (Výberová bibliografia – dokument doc, 330 kB)

Autistické dieťa (literatúra na Slovensku a v zahraničí v rokoch 1995 – 2003) (Výberová bibliografia – dokument doc, 198 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR za rok 2003 (Dokument rtf, 65 kB)

Týrané dieťa (literatúra v rokoch 1996 – 2002) (Výberová bibliografia – dokument doc, 124 kB)

Poruchy učenia (literatúra na Slovensku v rokoch 1995 – 2002) (Výberová bibliografia – dokument doc, 105 kB)

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku v rokoch 1995 – 2001 (Výberová bibliografia – dokument doc, 98 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR za rok 2002 (Upravená verzia – dokument doc, 48 kB)

Bibliografia školských zákonov, opatrení a smerníc MŠ SR za rok 2001 (dokument doc, 33 kB)

Vzdelávanie Rómov na Slovensku v rokoch 1995 – 2001 (Výberová bibliografia, dokument doc, 311 kB)

Vzdelávanie Rómov na Slovensku v rokoch 2002 – 2006 (Výberová bibliografia, dokument doc, 138 kB)