Súkromné vysoké školy

24. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o.

Knižnica BISLA

 

25. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Akademická knižnica

 

26. Paneurópska vysoká škola

Akademická knižnica PEVŠ

 

27. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Akademická knižnica

 

28. Vysoká škola Danubius

Knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko, Knižnica VŠD

 

29. Vysoká škola DTI

Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom

 

30. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Akademická knižnica

 

31. Vysoká škola manažmentu

Knižnica

 

32. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

33. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Knižnica