Vysoká škola manažmentu

Knižnica

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

 

URL: http://www.vsm.sk/svk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3977

 

Tel.: 02/ 682 045 10

Vedenie: Albert Ivančík

E-mail: aivancik@vsm.sk