Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Akademická knižnica

Košťova 1, 040 01 Košice

 

Tel.: 055/720 10 71, 055/720 56 18 (výpožičky), 19

E-mail: vsbm@vsbm.sk

URL: https://www.vsbm.sk/kniznica.html

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3969

 

Riaditeľka: Ing. Alena Buzová, PhD., MBA

Tel.: 055/720 56 19

Fax: 055/720 56 10

E-mail: kniznica@vsbm.sk (v DS) alena.buzova@vsbm.sk