Vysoká škola DTI

0Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom

Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

URL: http://www.dti.sk/p/16-kniznica

Tel.: 042/442 41 23

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4272

 

Vedúca : PaedDr. Marcela Kopincová

Tel.: +421 917 351 364

E-mail: kopincova@dti.sk