Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Akademická knižnica

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica

 

Tel.: 045/29 01 206

E-mail: akademickakniznica@huaja.org

URL: https://huaja.org/kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4628

 

Kontaktná osoba : Klaudia Ivašková

Tel.: +421 907 411206

E-mail: ivaskova@huaja.org