Predstavujeme Pracovníkov s mládežou roka 2022

Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za cieľ poskytnúť mladým

Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže

Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za cieľ poskytnúť mladým

MLADÍ ĽUDIA A TRH PRÁCE – VÝSLEDKY VÝSKUMU

Na nedávnej konferencii (https://www.iuventa.sk/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-organizoval-medzinarodnu-konferenciu-zrucnosti-mladeze/), ktorú sme ako Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizovali, sme sa venovali mladým ľuďom a ich zručnostiam, nakoľko rok 2023 je