VEĽTRH PRÁCE S MLÁDEŽOU

Dňa 26. októbra sme v spolupráci s Centrom voľného času – JUNIOR usporiadali veľtrh práce s mládežou, podujatie, ktoré vyzdvihlo prínos mládežníckych organizácií a iniciatív pri