NIVaM a Rada Európy spolupracujú na výchove a vzdelávaní mládeže v oblasti ľudských práv

Poslaním Odboru mládeže Rady Európy je výchova a vzdelávanie mládeže k ľudským právam. V tomto úsilí sa spojil s Odborom podpory neformálneho vzdelávania NIVaM na realizácii národného školenia KOMPAS, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch od 29. septembra do 3. októbra 2024. Školenie je navrhnuté tak, aby poskytlo praktické zručnosti a teoretické znalosti o tom, ako efektívne komunikovať témy ľudských práv s mladými ľuďmi. Tréning zabezpečí koordinátor práce s mládežou NIVaM, Juraj Didák, ktorý v minulom roku absolvoval 9-mesačný tréning trénerov KOMPAS, ktorý vyvrcholil 10-dňovým intenzívnym tréningom v Európskom centre mládeže v Budapešti, čím sa stal certifikovaným trénerom KOMPAS.

Ciele školenia

Školenie KOMPAS si kladie za cieľ podporiť komplexné porozumenie problematiky ľudských práv v kontexte Slovenska. Účastníci sa budú venovať súčasnej situácii v oblasti ľudských práv, rozvíjať kompetencie na efektívne zapájanie mládeže a skúmať metódy neformálneho vzdelávania. Táto iniciatíva rešpektuje princípy programu Mládež pre demokraciu a podporuje Chartu Rady Európy o vzdelávaní pre občianstvo a vzdelávaní o ľudských právach.

Školenie KOMPAS umožní aktívnu diskusiu, výmenu skúseností a poskytne praktické nástroje na dosahovanie zmien vo vlastných výchovno-vzdelávacích skupinách. Vzdelávaním mládeže v oblasti ľudských práv sa otvára cesta k inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Registrácia na školenie je otvorená. Formulár na prihlásenie nájdete na tomto linku: https://forms.office.com/e/rHeQvxSPMQ

Kontaktné informácie: Pre viac informácií o národnom školení KOMPAS kontaktujte Juraja Didáka na emailovej adrese: juraj.didak@nivam.sk.

Školenie je realizované vďaka finančnej podpore Rady Európy v rámci programu Mládež za demokraciu.

Odbor mládeže Rady Európy aktívne podporuje vzdelávanie mládeže o ľudských právach prostredníctvom rôznych iniciatív a projektov. Programy sú zamerané na poskytovanie vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí na celom svete, s dôrazom na hodnoty demokracie, ľudských práv, medzikultúrneho dialógu a inkluzívneho spoločenstva.

Projekty a aktivity Rady Európy zahŕňajú podporu neformálneho vzdelávania, medzinárodné výmeny mládeže, ako aj publikácie a tréningové programy, ktoré sú navrhnuté na zlepšenie vzdelávacích možnosti pre mladých ľudí. Program Mládež za demokraciu, ktorý je súčasťou týchto iniciatív, sa zameriava na podporu účasti mladých ľudí vo verejnom živote a rozvoj ich občianskych kompetencií. Viac informácií je dostupných na stránke Rady Európy: https://www.coe.int/en/web/youth.

Zdielať tento článok