Výsledky celoštátneho kola súťaže Poznaj slovenskú reč

V Modre sa uskutočnil 44. ročník celoštátnej súťaže Poznaj slovenskú reč

Súťaž je určená pre národnostné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Je to jedna zo súťaží s najdlhšou tradíciou a zároveň jediná národná jazyková súťaž kategórie A.

Po úspešnom absolvovaní školských, okresných a krajských kôl do celoštátneho kola súťaže postúpilo 33 žiačok a 18 žiakov z 36 základných a stredných škôl zo všetkých krajov, v ktorých sa nachádzajú školy s vyučovacím jazykom maďarským.  

Žiaci súťažili v štyroch kategóriách: 1. kategória – žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským; 2. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a  3. a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským VJM; 3. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom a 2. a 3. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským vo štvorročnom vzdelávacom programe; 4. kategória – žiaci 1. až 3. ročníka stredných odborných škôl s  vyučovacím jazykom maďarským.

Výkony súťažiacich, ktorí ovládajú slovenský jazyk, majú radi čítanie a šikovne si poradili aj s interpretáciou a tvorbou textu na dané témy alebo na ľubovoľnú tému pomocou daných slov, hodnotili v jednotlivých kategóriách odborné poroty. Výsledky súťaže si môžete pozrieť na tomto linku.

Súťaž sa po druhýkrát vo svojej histórií uskutočnila v Bratislavskom kraji, v tomto školskom roku v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej, ktorá bola zároveň organizátorom celoštátneho kola.

Zdielať tento článok