Dokumenty na stiahnutie – podporné opatrenia pre deti a žiakov

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením  

Katalóg podporných opatrení – prezentácia z informačných seminárov pre školy a školské zariadenia | verzia  | verzia 


Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia  

Vyjadrenie riaditeľa školy/ školského zariadenia k poskytnutiu podporného opatrenia 

*Vyššie uvedené dokumenty sú len odporúčanými vzormi žiadostí.  Nejde o oficiálne žiadosti. Vzor je možné využiť pri tvorbe predmetnej žiadosti. 


Kto poskytuje Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 

Kto zabezpečuje podporné opatrenia