Budúci týždeň absolvujú žiaci náhradný termín písomných maturít aj Testovania 9

V dňoch 3. – 5. apríla 2023 takmer 200 maturantov vykoná externú časť maturitnej skúšky v náhradnom termíne. Náhradný termín Testovania 9 absolvuje viac ako 500 žiakov v dňoch 4. – 5. apríla 2023.

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nezúčastnili na Testovaní 9, resp. na externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v marcovom riadnom termíne, je určený náhradný termín. Ten je stanovený na 3. – 5. apríl 2023 pre EČ a PFIČ MS a 4. a 5. apríl 2023 pre Testovanie 9; uskutoční sa v školách určených regionálnymi úradmi školskej správy. Zoznamy týchto škôl sú zverejnené na webovej stránke NIVaM: zoznam pre náhradný termín T9 TU a zoznam pre náhradný termín písomnej maturity TU.

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky absolvuje celkom 194 maturantov zo 124 škôl, z toho 7 žiaci vykonajú v tomto termíne opravnú maturitnú skúšku. Maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry bude písať 146 žiakov, spolu 141 žiakov bude písať testy z anglického jazyka, 11 žiakov z ostatných cudzích jazykov, 2 žiaci z maďarského jazyka a literatúry a 14 žiakov z matematiky.

Na Testovanie 9 2023 v náhradnom termíne je prihlásených 513 žiakov z 278 základných škôl a škôl s 8-ročným, resp. 5-ročným vzdelávacím programom; z toho 506 žiakov bude písať test z matematiky, 465 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, 42 žiakov z maďarského jazyka a literatúry a 43 žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Testy v náhradnom termíne majú rovnakú štruktúru a časovú dotáciu ako v riadnom termíne, líšia sa úlohami. Tieto testy sa nezverejňujú. 

Výsledky žiakov z T9, vrátane žiakov, ktorí sa zúčastnili v náhradnom termíne, v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) 21. apríla 2023. Výsledkové listiny žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 12. mája 2023.

Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre všetky školy sprístupnené 5. mája 2023 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 9. – 10. mája 2023.

Ďalší náhradný termín a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2023.

Podrobné informácie k Testovaniu 9 a k maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú dostupné na našich stránkach:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

Zdroj ilustračnej fotky: www.minedu.sk

Zdielať tento článok