Budovanie nádeje: Európska solidarita s Ukrajinou

Nová publikácia

V týchto dňoch vydáva Európska komisia publikáciu, ktorá obsahuje 15 projektov z programu Erasmus+, ktoré poskytli podporu tým, ktorých sa najviac dotkla vojna na Ukrajine.

Táto publikácia, ktorej cieľom je inšpirovať ďalších koordinátorov projektov, poskytuje konkrétne príklady toho, ako oba programy účinne pomohli jednotlivcom postihnutým vojnou. To zahŕňa, okrem iných výhod, uľahčenie ukončenia prerušeného štúdia, podporu mobility vo vzdelávaní, boj proti dezinformáciám a podporu integrácie utečencov.

Ako jediný zo Slovenska sa do spomínanej publikácie dostal aj projekt Slovenčina pre deti cudzincov, ktorého hlavným autorom je Súkromná jazyková škola iCan. Na vzniku tohto projektu spolupracoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. 

Publikácia je dostupná na stiahnutie na tomto odkaze.

V rámci spolupráce so súkromnou jazykovou školou iCan vznikli v rámci projektu Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike rôzne didaktické a podporné materiály.

Súbor výstupov projektu, ktorého cieľom je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, ako aj podpora detí Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzdelávacích centrách nájdete na webe TU.

Zdielať tento článok