Usmernenia pre učiteľov a pedagógov týkajúce sa boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

Usmernenia k riešeniu dezinformácií a podpore digitálnej gramotnosti vo vzdelávacom procese a odbornej príprave učiteľom a pedagógom poskytujú praktické rady a tipy, plány aktivít, poznatky k rôznym súvisiacim témam, ako aj upozornenia vychádzajúce z osvedčených postupov pri sprostredkúvaní digitálnej gramotnosti a vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Publikácia a sprievodné aktivity k digitálnej gramotnosti sú kľúčovou iniciatívou v rámci akčného plánu digitálneho vzdelávania (na roky 2021 – 2027) Európskej komisie. Ich účelom je vytvoriť širšie povedomie o sprostredkúvaní digitálnej gramotnosti pri vzdelávaní a odbornej príprave, podporovať zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o dezinformáciách.

Usmernenia obsahujú odborné pedagogické poznatky, ako posilňovať schopnosť kritického myslenia mladých ľudí v snahe pestovať ich odolnosť v digitálnom svete. Ďalším tematickým okruhom v nich je budovanie dôvery v triede a vytvorenie bezpečného priestoru, v ktorom môžu žiaci s učiteľom diskutovať o citlivých otázkach. 

Publikácia je určená učiteľom a pedagógom základných a stredný škôl bez ohľadu na predmet, ktorý vyučujú, a na úroveň ich skúseností a poznatkov v danej oblasti. Jej elektronickú verziu v slovenskom jazyku nájdete tu: https://bit.ly/3Qyeru6 

Okrem usmernení vzniklo k téme riešenia dezinformácií aj video, ktoré je dostupné s titulkami vo všetkých jazykoch EÚ: https://bit.ly/3webXb7

Zdielať tento článok