Finančná gramotnosť 2: Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na 2. stupni základných škôl

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ponúka metodickú príručku Finančná gramotnosť 2, ktorá voľne nadväzuje na metodickú príručku Finančná gramotnosť 1 a ktorá je určená prioritne učiteľom 2. stupňa základnej školy, no odporúčame ju všetkým učiteľom aj koordinátorom tvorby školských vzdelávacích programov. Uvedená publikácia vychádza z dokumentu Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prioritne odporúča zapracovať do školských vzdelávacích programov.

Publikácia Finančná gramotnosť 2 obsahuje všeobecné odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces v spojitosti s finančným vzdelávaním žiakov na 2. stupni základných škôl, ako aj rozpracovanie šiestich hlavných tém podľa NŠFG – od vymedzenia základných pojmov, ktoré majú žiaci ovládať, cez špecifikáciu očakávaní na danej úrovni, až po prezentovanie námetov na konkrétne aktivity pre žiakov.

Metodická príručka Finančná gramotnosť 2 je dostupná na odkaze:

Finančná gramotnosť 2: Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na 2. stupni základných škôl

 

Viac našich publikácií nájdete tu: 

https://nivam.sk/ucitelia/publikacie/

Zdielať tento článok