Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní. Súbor lekcií podnikania

Nová publikácia pre učiteľov

Dávame do pozornosti slovenskú verziu publikácie Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní. Súbor lekcií podnikania, ktorá bola pripravená a overená v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v rámci pôsobenia expertnej skupiny IP in Education (Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní), v ktorej majú zastúpenie všetky členské štáty vrátane Slovenska. 

Publikácia je určená ako podporný materiál pre učiteľov pôsobiacich vo vyššom strednom vzdelávaní s cieľom podporiť u žiakov podnikateľského ducha praktickými aktivitami na rozvoj zručností a postojov potrebných v 21. storočí. Podnikanie je zručnosťou, ktorú možno naučiť mladých Európanov, aby mohli premeniť svoje nápady na činy, a zároveň sa naučiť, ako chrániť výsledky svojej tvorivosti, inovatívnosti a podnikania.

V školskom vzdelávaní má problematika práv duševného vlastníctva prierezový charakter, má kontext s celým vzdelávacím procesom. Na jej uchopenie ponúkame praktické návody, zdroje a aktivity pre pedagógov využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese.

Publikácia je dostupná na stiahnutie v slovenskom jazyku TU.

Ostatné jazykové mutácie publikácie a iné podporné materiály k téme duševného vlastníctva sú dostupné na stiahnutie na webovom sídle EUIPO: @SCHOOL | Ideas Powered

Zdielať tento článok