Aktualizovaný cenník poplatkov za kvalifikačné vzdelávanie, základný program funkčného vzdelávania a vybrané programy inovačného vzdelávania

V nadväznosti na § 63 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva Národný inštitút vzdelávania a mládeže ( ďalej len NIVaM) cenník poplatkov za kvalifikačné vzdelávanie, základný program funkčného vzdelávania a vybrané programy inovačného vzdelávania nasledovne:

Celý cenník s podmienkami na úhradu poplatku za vzdelávanie nájdete na našej stránke: https://nivam.sk/ucitelia/cennik/.

 

Ilustračná fotografia: canva.com
Zdielať tento článok