Vyhodnotenie celoštátnej súťaže Poznaj slovenskú reč

Súťaž_Poznaj slovenskú reč

V dňoch 7. až 9. júna 2023 sa uskutočnilo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Bratislave, v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM Svetlana Síthová, generálny riaditeľ sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR Kálmán Petőcz, starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová, poradca predsedu BSK v oblasti školstva Polat Elalmis a riaditeľka školy Sandra Botlíková.

Súťaž je určená pre žiakov a žiačky základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí a ktoré prejavujú každoročne veľký záujem o účasť v školských, okresných a krajských kolách. Celoštátne kolo je vyvrcholením celej súťaže, na ktorej sa zúčastňujú najúspešnejší/-e súťažiaci a súťažiace.

Aj v tomto roku sme sa tešili veľkému záujmu a môžeme konštatovať, že pripravenosť žiakov a žiačok sa z roka na rok zlepšuje.

Všetci súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste, okrem diplomu, medaily a darčekovej poukážky dostali od starostky Dany Čahojovej knihu Bratislava z neba – Karlova Ves. Pán Kálmán Petőcz venoval svoj preklad životopisnej knihy Ármina Vámbéryho s názvom Moje životné zápasy súťažiacemu, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 3. kategórie.

Výsledkové listiny:

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE „POZNAJ SLOVENSKÚ REČ“

Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč – vyhodnotenie 

 

Zdielať tento článok