V apríli sa viac ako 160 vybraných slovenských škôl zapojí do medzinárodnej štúdie o digitálnej a informačnej gramotnosti – ICILS

V termíne od 17. apríla do 28. apríla 2023 sa na vybraných školách uskutoční testovanie počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov ôsmeho ročníka základných škôl, špeciálnych základných škôl a tretieho ročníka 8-ročných gymnázií v rámci realizácie hlavného testovania medzinárodnej štúdie ICILS 2023.

Cieľom štúdie ICILS je skúmať spôsoby, akými mladí ľudia v rôznych krajinách rozvíjajú svoju počítačovú a informačnú gramotnosť na podporu svojej schopnosti fungovať v digitálnej dobe. Sleduje sa schopnosť používať počítače na skúmanie, vytváranie a komunikáciu za účelom efektívne využívať techniku a informácie doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti, overuje sa tiež schopnosť prepojiť technickú spôsobilosť a intelektuálne schopnosti na dosiahnutie komunikačného zámeru.

ICILS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania avšak popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Tiež zbiera dáta o používaní počítačov a iných digitálnych médií žiakmi a ich postojoch týkajúcich sa používania počítačov a iných digitálnych nástrojov. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy elektronických dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa, dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy) a dotazník pre digitálneho koordinátora školy.

Testovanie sa uskutočňuje pod záštitou Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEAInternational Association for the Evaluation of Educational Achievement), pravidelne v päťročných cykloch. Národným koordinačným centrom štúdie ICILS na Slovensku je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)

Do štúdie ICILS 2023 sa na Slovensku zapojí približne 3 300 žiakov, viac ako 2400 učiteľov166 riaditeľov vybraných základných škôl.

Vzorka škôl je vybraná medzinárodným centrom štúdie – IEA Hamburg. Výber vzorky sa uskutočňuje na základe dvojstupňového stratifikovaného výberu, kde sa v prvom kroku vyberajú školy a v druhom kroku sa vyberajú celé triedy v rámci týchto škôl.

Prvé výsledky Slovenska v medzinárodnom porovnaní by mali byť dostupné v novembri 2024. Celkovo sa do ICILS 2023 zapojí viac ako 30 krajín celého sveta.

Zdielať tento článok